Nieuws

Nieuws

In deze rubriek wordt informatie aangeboden over onderwerpen die raakvlakken hebben met Biblia Neerlandica. Dat kunnen evenementen, tentoonstellingen, uitgifte van specifieke publicaties of andere relevante inlichtingen zijn.

Tegelijk wordt een archief bijgehouden van vermeldenswaardige gebeurtenissen die eerder hebben plaatsgevonden en waarop we graag terugblikken…

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

Nieuwsbrief

Tetragrammaton

Pap Nash JHWH