Nieuws

Nieuwsflash

Nieuws

In deze rubriek wordt informatie geboden over onderwerpen die raakvlakken hebben met Biblia Neerlandica. Dat kunnen evenementen, tentoonstellingen, uitgifte van specifieke publicaties, onze periodieke nieuwsbrief of andere relevante inlichtingen zijn. Tevens wordt een archief bijgehouden van vermeldenswaardige gebeurtenissen waarop we graag terugblikken…

Dirk Jansz van Santen & de godsnaam

De vroege drukken van de Statenvertaling volgden een traditie om de godsnaam in de vorm van het Tetragrammaton in titelgravures te verwerken. Gewoonlijk werd het centraal bovenaan gepositioneerd, boven de titelpoort en geopende Bijbel. Eerst werd het Tetragram in een driehoek geplaatst, later enkel in de zon waar lichtstralen van uitgingen… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Februari 2024

In deze nieuwsbrief aandacht voor een topstuk uit de BN-collectie: de imposante Statenbijbel van Daniël de Burlett. Naast de luxe-binding heeft dit exemplaar ingekleurde en goud-gehoogde kaarten en titelgravures. U komt ook meer te weten over de eerste Joodse bijbelvertaler van Nederland. En met de eerste BN-video nemen we u mee naar het Utrechts Archief om de eerste druk van de Statenbijbel te bewonderen… lees meer

PRIMEUR – de 1ste BN-video: De Statenbijbel uit 1637

Is het 1636 of toch 1637? Het colofon van de eerste druk vermeld overduidelijk het jaar 1636. Geschiedenisboeken noteren nochtans 1637. Is dit fout? Waaraan is een échte eerste druk te herkennen? En wat kan er gezegd worden over de Vlaamse inbreng van deze Hollandse Bijbel? Voor de antwoorden moet je deze video zeker bekijken… lees meer

Boek: KIJK MIJ! Geborduurde boekbanden 1585-1670

Boeken kan je niet alleen lezen, je kan er ook mee pronken. De schitterendste boekbanden zijn de geborduurde, gemaakt van zijde, goud, zilver en parels afkomstig uit de hele wereld. Pure luxe, maar ook stille getuigen van een maatschappij in beweging… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Oktober 2023

Uit de BN-bibliotheek nemen we dit keer een merkwaardig handbijbeltje uit 1568 onder de loupe. In de schaduw van de hagenpreken, de Beeldenstorm en de vergeldingsacties die het Spaanse gezag had opgestart, verscheen in het Oost-Friese Emden een ‘verboden’ bijbeltje… lees meer

BIJBELEXPO – De Bijbel en de Lage Landen

Een nieuw Bijbelmuseum opent zijn deuren in Brussel. Kraainem is the place to be voor liefhebbers van antieke Bijbels, oude Bijbelteksten en Bijbelvertalingen. In juni 2023 ging de Bijbeltentoonstelling ‘De Bijbel en de Lage Landen’ van start… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Juni 2023

Zilverwerk uit het Drentse Meppel in Nederland is zeldzaam omdat er door de tijd veel verloren gegaan is. In ‘Biblia Neerlandica – Uitgelicht (11)’ zetten we een schitterend bewaard gebleven bijbel in het spotlicht, compleet met prachtige bewerkte hoekstukken en gekroonde middenstukken… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Februari 2023

Rubriek Bi(bli)ografieën belicht een Antwerps Nieuwe Testament met opvallend grote houtgravures. Het werd uitgegeven in 1542 en bevat een Nederlandstalige vertaling die door de kerkelijke overheid als verboden lectuur bestempeld werd. Het werkje is extreem zeldzaam!… lees meer

Codex Sassoon onder de hamer – Februari 2023

Het veilinghuis Sotheby’s biedt op 16 mei 2023 in New York het oudste bekende, quasi volledige Hebreeuwse Bijbelmanuscript te koop aan. Door de ouderdom en de volledigheid wordt de codex uit de late 9de tot vroege 10de eeuw bestempeld als een van de belangrijkste en meest unieke teksten van de menselijke geschiedenis… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Oktober 2022

Het Boek is een parafrasevertaling die sinds haar uitgave in 1988 een grote verspreiding gekend heeft. In 2001 verscheen ‘Het leven – Praktische lessen uit Het Boek’ en een ‘Rodeletter-editie’ in 2012. Niettemin was de Bijbeluitgave van bij aanvang omstreden met uitgesproken voor- en tegenstanders… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Mei 2022

De Biblia Neerlandica-bibliotheek bewaart een extreem zeldzaam Bijbeltje uit 1638 in een handig zakformaat of duodecimo. Behalve dat er wereldwijd slechts één ander exemplaar van deze editie te vinden is, bewaart de Biblia Neerlandica-bibliotheek een exemplaar in een al even zeldzame dos-à-dos-binding… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – December 2021

Boekbeslag is van alle tijden. In de Middeleeuwen werden boeken voorzien van functionele, metalen sloten om het boekblok te beschermen tegen vocht en ongedierte. Vanaf de 17e eeuw werden ook edelmetalen gebruikt – meestal zilver – waardoor deze boeken een hoge decoratieve waarde kregen… lees meer

Nieuwe Bijbeluitgave: NBV21

13 oktober 2021 – De Nieuwe Bijbelvertaling – editie 2021 of korter NBV21 is verkrijgbaar. Een nieuwe Bijbel voor Nederland en Vlaanderen, een revisie van de vorige editie uit 2004. De vertaling is bijgewerkt, up-to-date gemaakt en verbeterd, goed voor 12.000 wijzigingen… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Juni 2021

In het rijtje ‘iedere geloofsrichting zijn eigen Bijbel’ nemen de Joodse vertalingen in het Nederlands een bijzondere plaats in. De laatste vertaler die een verdienstelijke bijdrage leverde in een vertaling van de Torah was Jitschak Dasberg. Hij voltooide zijn vertaling in 1971 en kwam hiermee tegemoet aan een behoefte van de naoorlogse Joodse gemeenschap… lees meer

Universiteitsbibliotheek in Kaapstad door brand getroffen

19 april 2021 – Gisteren bereikte de brand op de Tafelberg in Zuid-Afrika de bibliotheek van de Universiteit van Kaapstad. Gevreesd wordt voor het verlies van onvervangbare archieven en collecties over de geschiedenis van Zuidelijk Afrika, het Apartheidsregime en de anti-apartheidsbeweging, Afrikaanse talen en literatuur… lees meer

Nieuwe Bijbeluitgave: Mechelse Bijbel

In februari 2021 verscheen het eerste deel van een compleet nieuwe Bijbelvertaling, de Mechelse Bijbel. Het is een eenmansvertaling van pastoor dr. J.H. (Hans) van Leeuwen, uit Mechelen (NL). Ruim 35 jaar lang werkte hij aan deze nieuwe vertaling van de Heilige Schrift, het boek waar hij heel zijn leven in geloof mee werkte… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Februari 2021

Een verhaal apart is de Bijbel die Franklin D. Roosevelt tijdens zijn eedaflegging in 1933 gebruikte. Deze Bijbel was een Nederlandse Statenbijbel uit 1686, van de drukkerij van de gebroeders Keur in Dordrecht. Hij behoorde tot Roosevelts familiepatrimonium. Een fors boekwerk dat qua omvang en gewicht Biden’s Bijbel ver overtrof. Vanwaar een Nederlandstalige Bijbel bij de beëdiging van een Amerikaans president?… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – November 2020

Sinds de uitgave van het standaardwerk Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century door Jan Storm van Leeuwen in 2006, is de belangstelling voor luxe-boekbanden aanzienlijk gegroeid. Door de geschiedenis heen hadden Bijbelkopers ook oog voor luxueus versierde boekbanden. De mate van rijkdom in de uitvoering was meestal afhankelijk van de stijlperiode, de mogelijkheden van de boekbinder en… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Augustus 2020

“Altijd was Kortjakje ziek, midden in de week maar ‘s zondags niet!”. Wie heeft dit als kind niet gezongen? Maar is dit kinderliedje zo onschuldig als het lijkt? En wat vooral onze aandacht trekt, is dat Kortjakje bij de zondagse kerkdienst vergezeld wordt van een ‘boek vol zilverwerk’. Het gaat hier kennelijk over een overvloedig met zilver beslagen Bijbel… lees meer

Gutenbergbijbel te koop! – Juli 2020

Te koop aangeboden: Een bundel van 13 bladen van het Bijbelboek Jozua.
De beroemde Gutenbergbijbel – het kroonjuweel onder gedrukte boeken – is het eerste boek vervaardigd met losse metalen letters door Johannes Gutenberg in Mainz, Duitsland. Dit typografisch kunstwerk is onovertroffen in zijn soort… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Mei 2020

Een tussentijdse nieuwsbrief omdat we met fierheid een aantal nieuwe dingen kunnen aankondigen. Zo zal de geregelde bezoeker van de homepage onmiddellijk de vernieuwde aspecten van de website opmerken: overzichtelijk, gebruiksvriendelijk, meer en betere afbeeldingen, maar wel in de oorspronkelijke huisstijl… lees meer

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Maart 2020

De groei van rubriek Bi(bli)ografieën blijft zich doorzetten en heeft ondertussen de mijlpaal van 60 artikelen overschreden! Dit keer worden twee boeiende Bijbelvertalingen uit de 16e en 21ste eeuw besproken. De Biestkensbijbel uit 1560 ontstond in een zeer bewogen historische context. De zuidelijke Lage Landen zuchtten onder het streng katholieke, Spaanse bewind… lees meer

Uit ons archief

Nieuwe Bijbelvertaling: Het Hooglied door Frans Croese

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – November 2019

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Maart 2019

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Oktober 2018

Nieuwe publicatie: De clandestiene bijbeldrukkers

Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Januari 2018

Nieuwe Bijbeluitgave: Bijbel in Gewone Taal

Bijbelteksten: Bijbels digitaal

Tijdschrift ‘Met Andere Woorden’: Jehovahbijbel