Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Juni 2021

Beste vrienden,

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt momenteel aan een herziene uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling. De revisie krijgt de naam ‘NBV21’ en wordt in het najaar van 2021 verwacht. We volgen het vertaalproject op de voet en brengen verslag uit van zodra de uitgave beschikbaar komt.

Maak kennis met pastoor Hans van Leeuwen en zijn Mechelse Bijbel. Eerder verscheen het boek Job en de Psalmen in één bundel. De Bijbelvertaling zal geleidelijk in deeluitgaven beschikbaar komen. In mei 2021 kwam het deel ‘Evangeliën & Handelingen’ uit.

Binnen het domein van Bijbels en Bijbelvertalingen is er dus volop beweging. Biblia Neerlandica zet met deze nieuwsbrief ook enkele nieuwe, interessante artikelen van bestaande vertalingen in de schijnwerper…

Wat is nieuw?

In het rijtje ‘iedere geloofsrichting zijn eigen Bijbel’ nemen de Joodse vertalingen in het Nederlands een bijzondere plaats in. De laatste vertaler die een verdienstelijke bijdrage leverde in een vertaling van de Torah was Jitschak Dasberg. Hij voltooide zijn vertaling in 1971 en kwam hiermee tegemoet aan een behoefte van de naoorlogse Joodse gemeenschap – een moderne, goed aan het taalgebruik aangepaste vertaling. Dit jaar viert de vertaling haar 50-jarige jubileum. Een goede reden om deze Bijbelvertaling in de kijker te zetten.

De Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) kwam voor het grote publiek beschikbaar in 2014. De naam van deze Bijbelvertaling zet gelijk het gevolgde vertaalprincipe op de voorgrond. Het vertaalteam is van oordeel dat een idiolecte of concordante vertaling het meeste recht doet aan de bronteksten.

De Biblia Neerlandica-collectie bewaart een merkwaardige, Oudkatholieke Bijbeluitgave uit ca. 1740 dat een ‘incompleet compleet’ werk is. De kerkelijke overheid verhinderde destijds de publicatie van een volledige Bijbel. Wat weten we over de reeds gedrukte boekdelen? Op basis van beschikbare, handgeschreven notities blijkt dat ons exemplaar gered werd van de papiermolen. Lees het boeiende, historische verslag in Biblia Neerlandica – Uitgelicht (6).

Verder zijn er toevoegingen in Zilverbeslag. Onder de jaartallen 1796 en 1847 (foto rechts) zijn beslagen Bijbels geplaatst. Beiden zijn prachtige werkstukken van edelsmeden uit het Zeeuwse Goes en uit Lemmer in Friesland.

Een oogstrelend Bijbeltje werd geplaatst in Goudbeslag. Het is gebonden in auberginekleurig fluweel en versiert met driezijdige gekartelde randen en dubbele boeksloten in massief goud. Het Bijbeltje is rijk aan symboliek in de vorm van naakte kinderfiguurtjes of putti als allegorie naar bepaalde deugden, normen en waarden (scrollen naar ‘1880’).

Kortom, om niets te missen wilt u vast wel een bezoekje aan Biblia Neerlandica in de agenda noteren… 🙂

Veel leesplezier!
Biblia Neerlandica