Home

Hartelijk welkom!

Deze website werd ontworpen voor iedereen die enige belangstelling heeft voor het boeiende terrein van Nederlandstalige Bijbels en Bijbelvertalingen.

Ze presenteert de geschiedenis van de voornaamste vertaalinitiatieven in de Nederlanden, vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst in de 15de tot en met de digitale 21ste eeuw. Hierin wordt een extra accent gelegd op de weergave van de Godsnaam of de vier Hebreeuwse letters, het Tetragrammaton (JHWH).

Rubriek Bi[bli]ografieën geeft op zijn beurt toegang tot meer en specifiekere informatie over diverse Bijbelvertalingen, Bijbelvertalers en in het oog springende Bijbeldrukkers. Hier vindt u ook extra beeldmateriaal in de vorm van portretten, titelpagina’s, tekstgravures en dergelijke. Deze reeks artikelen wordt progressief bijgewerkt en aangevuld. Voor Biblia Neerlandica werd dankbaar gebruik gemaakt van documentatie van verschillende instanties en uit diverse publicaties. Een overzicht is samengebracht in Bronnenlijst.

Rubriek Godsnaam brengt de problematiek rond de weergave van de Godsnaam in het brandpunt. Wat is de correcte uitspraak van Gods naam? Is het verantwoord om in een Bijbelvertaling de Godsnaam te vocaliseren? Of is een titel als ‘Heer’ of ‘Here’ een betere keuze? Enkele standpunten worden tegen het licht gehouden en naar hun waarde beoordeeld. Vervolgens bevat deze rubriek een bescheiden beeldarchief dat toont hoe de Godsnaam verwerkt werd in de religieuze kunst en architectuur.

Daarnaast heeft de geschiedenis van de Nederlandstalige Bijbel een boeiende traditie in het gebruik van de Godsnaam. In rubriek Godsnaam in Bijbels kunt u kennismaken met diverse Bijbeluitgaven en hun herdrukken, en ontdekken hoe vertalers door de eeuwen heen omgingen met de Godsnaam zoals zij deze in de brontekst als het zogenaamde Tetragrammaton aantroffen. De Bijbeluitgaven geven een boeiend overzicht en worden in chronologische volgorde gepresenteerd.

home-geschiedenis

De geschiedenis van de voornaamste vertaalinitiatieven in de Nederlanden, vanaf de 15de tot en met de digitale 21ste eeuw.

Geschiedenis

home-biografieen

Specifiekere informatie over diverse Bijbelvertalingen, Bijbelvertalers en in het oog springende Bijbeldrukkers, met portretten, titelpagina’s en tekstgravures.

Biografieën

home-godsnaam

Achtergrondinformatie over de Godsnaam in de Bijbel en het gebruik ervan in en op historische gebouwen, kerken, munten, schilderijen, enz.

Godsnaam

home-godsnaam-in-bijbels

In rubriek Godsnaam in Bijbels kunt u kennismaken met diverse Bijbeluitgaven en hun herdrukken, volgens chronologische volgorde gepresenteerd.

Godsnaam in bijbels

Wij beschikken over een wisselend aanbod Nederlandstalige Bijbels, Bijbelboeken, Oude- en Nieuwe Testamenten, Bijbelcommentaren en -verklaringen. Geregeld wordt de voorraad aangevuld met diverse Bijbelse woordenboeken, woordverklaringen, lexicons, werken van Flavius Josephus, Eusebius, enz… Belangstellenden kunnen deze aankopen of (bij voorkeur) ruilen met werken die op onze persoonlijke zoeklijst staan. Gelieve contact op te nemen voor verdere ruil- en/of prijsafspraken.

Geregeld wordt gevraagd om taxaties te doen of wordt post ontvangen met vragen over de waarde van antieke Bijbels. Bent u de eigenaar van een kostbaar exemplaar? Een 16de eeuwse Bijbel, een originele Statenbijbel met kaarten of een Bijbel met zilverwerk of goudbeslag? Misschien bent u benieuwd naar de commerciële of de verzekerde waarde ervan. Met ruim 30 jaar ervaring zijn wij in een uitstekende positie om u vrijblijvend en kosteloos advies te geven. Vraag ernaar door contact op te nemen via het contactformulier.

Deze site ambieert het verschaffen van educatieve informatie waarbij elke godsdienstige, filosofische en literaire mening gerespecteerd wordt. Sommige artikelen bevatten links naar religieuze websites. Deze moeten echter gezien worden in functie van de directe reden van verwijzing, niet als een indicatie van een religieuze voorkeur. Wij nemen daarom afstand van elke andere informatie of advertentie die de neutrale intenties van Biblia Neerlandica in het gedrang zou brengen. Biblia Neerlandica kan hulp bieden voor wie degelijke informatie zoekt over de geschiedenis van de Nederlandstalige Bijbel.

Tot slot wensen wij onze waardering uit te spreken voor enkele vrienden die onmisbare hulp geboden hebben in de realisatie van deze website. Hierbij denken we vooral aan Frederic, Mariko, Peter, Eunice en Hubert. Ook een woord van oprechte dank aan alle anderen die indirect een bijdrage hebben geleverd aan dit project.

Marc & medewerkers