Zoeklijst

Zoeklijst Bijbels

Het is niet gemakkelijk om elke Bijbeluitgave op te geven waar wij belangstelling voor hebben. Zoals elke bibliofiel een upgrading beoogt van zijn collectie, zo wordt ook onze Bijbelcollectie verrijkt door exemplaren die “beter” zijn of iets kenmerkends bezitten, zoals: eerste drukken, gesigneerde en/of genummerde exemplaren en jubileumuitgaven, enz.. Of exemplaren die zich onderscheiden door hun uitzonderlijke conditie of uitvoering. Bijvoorbeeld bijbels met zilverbeslag, goudbeslag, in bijzondere boekbanden of pronkstukken hebben zeker onze belangstelling.

Misschien beschikt u over een Nederlandstalige Bijbel die u niet kan identificeren – u weet niet precies wat het is (titelpagina ontbreekt, geen jaartal of drukker, etc.). Of u kunt het wel herkennen, maar het is een geschonden exemplaar of een incomplete reeks. Wat dan? Denk niet te snel dat uw bezit weinig of niets waard is. Van tijd tot tijd duiken er beschadigde en/of incomplete exemplaren op die uiterst zeldzaam en, relatief gezien, erg kostbaar zijn. Dus aarzel niet ons te contacteren. U zou wel eens een boeiende ontdekking kunnen doen!

Uiteraard hoeven de onderstaande titels uit onze zoeklijst niet uitsluitend in een ruil betrokken te worden. Ook een afkoop met gedeeltelijke ruil of een volledig geldelijke afkoop zijn opties. En… een interessant werk verdient een goede prijs!

Onze desiderata van Bijbeluitgaven. Een overzicht:

 

    Alle uitgaven van vóór 1600.  Ondermeer:
1556 Den Bibel Steven Mierdman & Jan Gheylliaert 4°
1556 NT by Gellium Ctematium, Emden 16°; vertaling door Jan UTENHOVE
1561-62 Bijbel Gillis van der Erven, Emden 2°; Deuxaesbijbel; of herdrukken.
1591 Psalmen Richard Schilder, Middelburg 8°, vertaling MARNIX VAN ST. ALDEGONDE Of de herdrukken uit 1617 of 1621.
1618 NT Joris Abrams, voor H. Dircksz. 8°, vertaling van Sebastiaen CASTELLIO
1625 Bijbel François Boels, Dordrecht 2°, verbeteringen S. AMAMA & H. FAUKELIUS Of herdrukken uit 1625, 1630 en 1633/32
1637 Statenbijbel P.A. van Ravesteyn, Leiden, voor Wed. van Wouw 2°; of herdrukken van Keur, Elzevier, Van Cappel, etc.
1638 NT Nederduytsch en Malays door Albert C. RUYL, Amsterdam 4°
1680 NT bij H. & D. Boom 8°, vertaling door Christiaen HARTSOEKER
1693 Mat & Rom Bij J. Rieuwertsz, Amsterdam, vertaling door Adam BOREEL
1694 NT Bij J. Rieuwertsz, Amsterdam 8°, vertaling door Reinier ROOLEEUW
1701 NT Bij J. Rieuwertsz, Amsterdam 8°, vertaling door Carel CATZ
1709   Pentateuch Voor de Compagnie, Brussel 16°, in 2 delen, vertaler is Anoniem Titel: Het Boeck der geslachten, overgeset in de neder-duytsche tale…
1715-17 Biblia Th. van den Einde, Utrecht, 2 dln. 8°, vertaling door A.V.S. PRIESTER
1744-80 Biblia A. Everaerts – A’pen / G. Tielenburg – A’dam 8°, vertaling door Wilhelmus SMITS & Petrus VAN HOVE, 20 delen van het OT
1755 Bijbel [Bij N. Goetzee, Gorinchem] 2°, drukker staat echter niet vermeld; zogenaamde JEHOVAHBIJBEL of herdrukken v. 1756, 1761, 1762
1776-? Bijbel Bij J. van Schoonhoven, Utrecht 8°, vertaling van J.D. MICHAËLIS 22 delen: waarvan 1-9 door W.E. de Perponcher, andere gedrukt bij A. Blussé & De Leeuw, Dordrecht. Of de herduk uit 1803 bij A. Blussé,
1788 NT Vertoogen v. Salomo, A’dam: P.J. Uylenbroek 8°, 47 p. Met ‘Bericht’ en ‘Inhoud’
1789-96 Bijbel Bij J. Allart, Amsterdam 8°, vertaling door Willem Anthony VAN VLOTEN In 13 delen (OT: 9 dln. en NT: 4 dln.)
1789-96 Bijbel Bij M. de Bruijn, A’dam 8°, vertaling door IJsbrand VAN HAMELSVELD In 20 delen, of herdruk uit 1802-03, 9 delen, 1805, 2 delen
1792 Psalmen Bij A. & J. Honkoop, Leyden 8°, vertaling door Herman MUNTINGHE 3 delen: 390/260/260 p.
1794 Job Bij J. Allart, A’dam 8°, vertaling door H.A. SCHULTENS & H. MUNTINGHE
1796 Spreuken Bij A. & J. Honkoop, Leyden 8°, vertaling door Herman MUNTINGHE Rugtitel: Muntinghe over Salomo
1798 Prediker Bij J. van Schoonhoven, Utrecht 8°, vertaling door W.E. DE PERPONCHER Of de herdruk uit 1804: ‘De drie boeken van Salomo’
1799 Hoseas Bij W. van IJzerworst, Utrecht 8°, vertaling door Jacobus E. MEBIUS Goedkeuring van A. van Lom & S. van Hoek
1805 Galaaten / Thessalonicensen / Titus Bij J. van Schoonhoven, Utrecht 8°, vertaling door W.E. DE PERPONCHER
1805 Jesaïas Bij J. Allart, Amsterdam 8°, 3 delen, vertaling door J.H. VAN DER PALM
1805 Job Bij J. Allart, A’dam 8°, vertaling door H.A. SCHULTENS & H. MUNTINGHE
1805 Romeinen Bij J. van Schoonhoven, Utrecht 8°, vertaling door W.E. DE PERPONCHER
1806 1 Corinthen Bij J. van Schoonhoven, Utrecht 8°, vertaling door W.E. DE PERPONCHER
1807 2 Corinthen Bij J. van Schoonhoven, Utrecht 8°, vertaling door W.E. DE PERPONCHER
1808 1 Timotheus / Ephesiers / Collossensen / Philemon Bij J. van Schoonhoven, Utrecht 8°, vertaling door W.E. DE PERPONCHER
1809 Philippenzen / Hebreën / 2 Timotheus Bij J. van Schoonhoven, Utrecht 8°, vertaling door W.E. DE PERPONCHER
1825 NT Bij Gebr. Diederichs, Amsterdam 8°, vertaling door J. KONIJNENBURG
1835 Esther Bij [Joachimsthal], Amsterdam 8°, vertaling door D.A. LISSAUER
1841-44 Vijf boeken van Mozes Bij D. Proops, Amsterdam 8°, vertaling door G.I. POLAK & M.S. POLAK Van Genesis tot Deuteronomium, 5 delen
1842 Habakuk Bij Kemink, Utrecht 8°, vertaling door J.J.L. TEN KATE
1845 Job Bij L. Schierbeek, Leeuwarden 8°, vertaling door H.F.T. FOCKENS Titel: De dichterlijke boeken des Ouden verbonds
1845 Johannes Bij F.J. Kroon, Oudewater 8°, vertaling door G. STEENHOFF
1846 NT Bij Britsche & Buitenl. Bijbelgenootschap 8°, vertaling door P. BUYS Of herdruk van 1884
1849 Job [Joachimsthal, Amsterdam] 16°, vertaling door B.J. HAMBURGER (’s Bosch: Lutkie & Kranenburg), 102 p.
1853 Jehudith Bij M. Coster, Amsterdam, vertaling door S. HEIGMANS
1853-55 ged. OT Bij E. Ippius Fockens, Franeker, vertaling door H.F.T. FOCKENS Titel: Bijbel voor het christelijk gezin, bevat Genesis – Deuteronomium, Jozua, Rigteren, Ruth, Samuël, Koningen, Kronijken, Ezra, Nehemi
1855 Hooglied In: Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie, dl XIII, stuk 3, vertaling door S. HOEKSTRA In boekvorm uitgegeven in 1856, bij Kemink, Utrecht
1856 Jobeïde In: De Gids (1856), vertaling door S. HOEKSTRA In boekvorm uitgegeven in 1865
1859-69 NT Bij Verhoeven, ’s Hertogenb., 3 dln. , vertaling door S.P. LIPMAN 1. Mattheus – Handelingen, LXXXIV, 780 p. 2. Romeinen, LXXVI, 196 p. 3. Corinthiërs – Hebreërs, CLXXXVIII, 1292 p.
1861 Prediker Bij E.J. Brill, Leiden, vertaling door P. DE JONG
1865 ged. NT Bij Noothoven van Goor, Leiden 8°, vertaling door J.M. SCHRANT
     
1877 Psalmen Bij Loosjes, Haarlem, vertaling door Johs. DYSERINCK
1879 Psalmen Bij Haagens, Rotterdam, vertaling door S.J. MOSCOVITER
1882 Genesis ‘Zegen van Jacob’ [Deventer], vertaling door A. VAN DOORNINCK Bevat vert. van Genesis 49:2-27
1883 Klaagliederen In: Theologisch Tijdschrift (p. 359-380), vert. door Johs. DYSERINCK
1883 Spreuken Bij Loosjes, Haarlem, vertaling door Johs. DYSERINCK
1884 Jesaja Bij G.G. Vonk, Haarlem (H. Coster), vert. door B.G. VRIES VAN HEIJST Bevat vert. van Jesaja 44-66.
1895 Hooglied In: De Gids (1895), vertaling door J.C. MATTHES
1904 Judas Bij W. Leijdenroth, Utrecht, vertaald door de schrijver van ‘Christus Mysticus’, VII, 475 p. : 2 krt.
1930 Job Christengemeenschap, A’dam, vertaling door L. MIRANDOLLE
1934 Evangeliën W.P. van Stockum, Den Haag, vertaling door J. KERKHOVEN
1934 Hooglied (Nies, Deurne), vertaling door H. WIEGERSMA Gedrukt in oplage van 25 exemplaren