Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Februari 2023


 

Rubriek Bi(bli)ografieën belicht een Antwerps Nieuwe Testament met opvallend grote houtgravures. Het werd uitgegeven in 1542 en bevat een Nederlandstalige vertaling die door de kerkelijke overheid als verboden lectuur bestempeld werd. Het werkje is extreem zeldzaam! Professor Wim François van de KU-Leuven stelde in een persoonlijke correspondentie dat ‘het een mirakel mag heten dat ze het tot in onze tijd hebben overleefd.’ Meer uitleg en foto’s >

Goudbeslag behoorde in de achttiende eeuw tot het summum van kerkgaande luxe en verheft dit praalbandje tot het toppunt van chique. Het florale decor van het beslag straalt klasse, gratie en elegantie uit. De oorspronkelijke eigenares moet waarschijnlijk gezocht worden in elitaire, misschien zelfs in aristocratische of vorstelijke kringen. Meer uitleg en foto’s > (Scrollen naar 1836)

De Bijbelkaarten van de beroemde cartograaf Petrus Plancius waren bijzonder populair. Van deze reeks bracht de Amsterdamse boekenverkoper en -uitgever Joost Hartgers een serie van 5 aangepaste en verkleinde kaarten uit. Ze werden in 1653 in een grote Statenbijbel toegevoegd. Op de Paradijs-kaart zijn in de hoeken smalle gravuurtjes verwerkt waarin Gods naam als het Hebreeuwse Tetragram centraal staat. Meer uitleg en foto’s >

Vervolgens wordt er aandacht gegeven aan het zilverbeslag van een handbijbel uit de 18de eeuw, afkomstig uit Gouda. Boekbeslag uit deze stad is op zich vrij zeldzaam, maar erg bijzonder zijn de vogelfiguurtjes die verwerkt zijn in een overwegend floraal decor. Als pronkelement kwamen ze zelden voor in boekbeslag. Meer uitleg en foto’s > (Scrollen naar 1777)

De nieuwe geposte artikelen en foto’s helpen ook dit keer weer om de koude en donkere winteravonden op een interessante manier door te komen.

Van harte welkom op onze website. 😊
Biblia Neerlandica