Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Mei 2020

Beste vrienden,

Een tussentijdse nieuwsbrief omdat we met fierheid een aantal nieuwe dingen kunnen aankondigen. Zo zal de geregelde bezoeker onmiddellijk vanaf de homepage de vernieuwde aspecten van Biblia Neerlandica opmerken: overzichtelijk, gebruiksvriendelijk, meer en betere afbeeldingen, maar wel in de oorspronkelijke huisstijl.

Wat is nieuw?

Gilles de Witte

Een Gentenaar van geboorte, ontwikkelde zich tot een vurig verdediger van het zogenaamde ‘jansenisme’, een stroming binnen de rooms-katholieke kerk. Door zijn stugge karakter en koppige strijdlust zocht hij gemakkelijk de controverse op. De Witte liet zich gemakkelijk verleiden tot theologische discussies. Daardoor liep zijn vertaalarbeid veel oponthoud en vertraging op en kwam zijn vertaling van een complete Bijbel pas in 1717 gereed. Maar wat was de reden dat zijn Bijbelvertaling tegen een aantal kerkelijke veroordelingen aanliep? Waarom werd een rooms-katholiek pastoor geëxcommuniceerd en tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld om deze Bijbelvertaling aan zijn parochianen aan te prijzen? U vindt het hele verslag onder rubriek BI(BLI)OGRAFIEËN of rechtstreeks in dit artikel

De Herziene Statenvertaling of korter ‘HSV’

De Statenbijbel van 1657 had in de protestantse kerken van Nederland in korte tijd een monumentale plaats verworven. Vooral in de behoudsgezinde gereformeerde kerken was de gehechtheid bijzonder groot en stond elk initiatief tot een herziene Statenbijbeltekst in de weg. Dit maakte de laatste herziening een delicate evenwichtsoefening. Maar de tijd bleek rijp en de goed voorbereide, professionele aanpak zorgde ervoor dat de HSV levensvatbaar werd. Lees meer in het artikel

Biblia Neerlandica op Pinterest

Wij ontvangen vaak blijken van waardering voor de vele aantrekkelijke, heldere foto’s op Biblia Neerlandica. Vooral de afbeeldingen in rubriek BIJZONDERE BIJBELS ondergebracht in de diverse onderrubrieken, oogstten veel appreciatie. Veel van deze foto’s zijn nu beschikbaar via Pinterest, onder de naam ‘Biblia Neerlandica’.

Geografische kaarten van Nicolaes Visscher

Tot slot nog een toevoeging in KAARTEN IN BIJBELS. Hier wordt de serie bijbelkaarten belicht van één van de grote namen onder de Amsterdamse kunsthandelaars in de 17e eeuw: Nicolaes Visscher, zoon van Claes Jansz Visscher. Zijn serie kaarten worden vooral aangetroffen in de Statenbijbels van drukkershuis Van Ravesteijn en de Weduwe van Daniël Elzevier. Klik op de link en bewonder de fraaie, handgekleurde kaartenset.

Last van verveling en quarantaine-moe,
dan bent u dringend aan Biblia Neerlandica toe. 🙂

Veel leesplezier!
Biblia Neerlandica