Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Maart 2019

Beste vrienden,

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt. Er is geschreven, gecorrigeerd, geredigeerd en geactualiseerd. Diverse artikelen zijn aantrekkelijker geworden doordat nieuw fotomateriaal is toegevoegd. Kortom, Biblia Neerlandica is weer veel interessante informatie rijker geworden.

Wat is nieuw?

Rubriek BI(BLI)OGRAFIEËN werd verrijkt met diverse, boeiende artikelen over Bijbels uit de 16de, 17de en 20ste eeuw. Een overzicht:

Vorsterman (1528-29) Boekband

Vorstermanbijbel (1528-’31)

In de turbulente periode van de Reformatie waren er enkele Antwerpse boekdrukkers en –uitgevers die zich in de kijker werkten. Eén van hen was Willem Vorsterman, één van de grootsten onder de Antwerpse drukkers van zijn tijd. In 1528 bracht hij, net als Jacob van Liesvelt twee jaar eerder, een Nederlandstalige folio-Bijbel uit. De meeste van zijn Bijbels werden op de ‘Index’ of lijst van verboden boeken geplaatst. Welke beschuldigingen konden Vorsterman ten laste gelegd worden? Was deze drukker het slachtoffer van een pijnlijk misverstand? Of was hij een opportunistisch, zakelijk talent die de kerkelijke en bestuurlijke autoriteiten te slim af was? U leest het in het artikel onder zijn naam.

Het artikel Statenbijbel of Statenvertaling uit de 17e eeuw is qua hoeveelheid informatie meer dan verdubbeld! De geschiedenis van deze Bijbelvertaling is zo omvangrijk dat het oorspronkelijke, vrij beknopte artikel aanvoelde als ‘onrecht doen’ aan dit monumentale werk. Onder meer wordt toegelicht wat een ‘piratendruk’ of ‘roofdruk’ is en hoe de Amsterdamse Bijbeldrukkers in opstand kwamen tegen een beslissing van de machtige Staten-Generaal. Ook wordt aandacht geschonken aan de beroemde Elzevierbijbel uit 1663. Waarom ontbreekt de titelgravure in veel van de overgebleven uitgaven? Heeft een ontblote borst van één van de hoofdfiguranten op de afbeelding er iets me te maken? Lees er meer over in: Statenbijbel of Statenvertaling.

Willibrordvertaling (1975)

In de 20ste eeuw komt de Willibrordvertaling (1975) in het spotlicht. Deze Bijbelvertaling verving de Canisiusvertaling als standaardbijbel in de rooms katholieke kerk. In de herziene uitgave van 1995 werd een ingrijpende verandering doorgevoerd in het gebruik van de Godsnaam: ‘Jahwe’ werd vervangen door de titel ‘Heer’. Waarom? Niet iedereen in vertaalwetenschappelijke kringen was hier gelukkig mee. Lees het volledige verhaal in Willibrordvertaling.

Jerusalem (1648) Jerusalem-Savry (1643)Rubriek KAARTEN IN BIJBELS is aangevuld met een artikel over de kaartenreeks (5) van Jacob Savry. Een set geografische kaarten die vooral in Statenbijbels en Nederlandstalige Lutherse Bijbels uit de 17de eeuw aangetroffen wordt. We zijn bijzonder blij om mooi fotomateriaal te kunnen tonen van een zeldzame reeks oud-ingekleurde en met goud gehoogde kaarten!

Welk seizoen of welke temperatuur het ook is, er is altijd een goede reden te vinden om een bezoekje te brengen aan Biblia Neerlandica.