Bi(bli)ografieën

Bi(bli)ografieën

Deze rubriek geeft toegang tot meer en specifiekere informatie over diverse Bijbelvertalingen, Bijbelvertalers en in het oog springende Bijbeldrukkers. Hier vindt u ook extra beeldmateriaal in de vorm van portretten, titelpagina’s, tekstgravures en dergelijke. Deze reeks artikelen wordt progressief bijgewerkt en aangevuld. Voor Biblia Neerlandica werd dankbaar gebruik gemaakt van documentatie van verschillende instanties en uit diverse publicaties. Een overzicht is samengebracht in Bronnenlijst.

Overzicht per eeuw: