Biblia Neerlandica: Nieuwsbrief – Oktober 2018

Beste vrienden,

Dordrecht was in 1618/1619 een half jaar lang het centrum van Europa. Meer dan honderd professoren, politici en predikanten uit binnen- en buitenland kwamen in de Zuid-Hollandse stad samen voor de Synode van Dordrecht en werd het fundament gelegd voor de latere Statenvertaling. Gefinancierd en geautoriseerd door de Staten-Generaal werd dit in 1637 de eerste Nederlandse Bijbel die rechtstreeks uit de brontalen was overgezet.

In Dordrecht bevond zich ook de drukkerij van het beroemde geslacht Keur. Deze familie had zijn faam vooral te danken aan het drukken en uitgeven van diverse Bijbels. Dit familiebedrijf wordt nu voor het eerst in de schijnwerpers gezet tijdens de expo Te Kunst en te Keur. De tentoonstelling is te bezoeken van 10 november 2018 tot 29 mei 2019 in – hoe kan het ook anders – Dordrecht. Meer bijzonderheden en details vindt u in de rubriek NIEUWS.

Wat is nieuw?

De rubriek BIOGRAFIEËN schenkt dit keer meer aandacht aan de 20ste eeuw met enkele leuke en interessante artikelen over:

Leidsche vertaling (1899-1912)

De Leidsche vertaling (1899-1912). Dit is de eerste, complete Nederlandstalige Bijbelvertaling die de Godsnaam weergeeft met ‘Jahwe’. In de jaren 20 verscheen de zogenaamde Utrechtse vertaling naar de bewerking van Th. Obbink en P. Brouwer, docenten aan de Universiteit van Utrecht. Zij streefden naar een vertaling die het ‘aroma’ behield van de Statenvertaling. Curieus is dat zij alle verwijzingen naar seksualiteit in hun vertaling schrapten.

De Katholieke Bijbel (1938) en diens kleurrijke vertaler van het Oude Testament, Laetus Himmelreich. In een ware nek-aan-nekrace verscheen deze Bijbel vrijwel gelijktijdig met de Canisiusvertaling. De Godsnaam ontving hierin een plaats in de vorm van een zeldzaam voorkomende ‘Jahve’.

De populaire rubriek BIJZONDERE BIJBELUITGAVEN is weer aangevuld, evenals de onderrubriek Zeldzaam:

Maak hier kennis met een vroege Bijbel uit 1564 naar de Biestkensvertaling, voornamelijk in gebruik bij doopsgezinden in Nederland. Dit exemplaar werd voorzien van een erg fraaie, goud gestempelde boekband met geciseleerd goud op snee. Een collectors item!