Het Woord Verbeeld

De Bijbel in glas en prent
Erasmus-Gedenkpenning

Erasmus Gedenkpenning

In de Sint-Janskerk te Gouda zal binnenkort een Bijbeltentoonstelling te zien zijn: Het Woord Verbeeld. De Bijbel in glas en prent. Aanleiding is de 500ste verjaardag van Erasmus’ Novum Instrumentum, de eerste gedrukte Griekse editie van het Nieuwe Testament. De betekenis van deze uitgave is enorm: zij vormde de basis van tal van vertalingen, zoals de Lutherbijbel en de Statenvertaling. Dit feit wordt daarom nationaal en internationaal op vele manieren herdacht.

Gebrandschilderde ramen

Het merendeel van de 72 gebrandschilderde ramen van de Sint-Jan dateren uit de 16e en de 17e eeuw en bevatten Bijbelse voorstellingen en thema’s. Bekend zijn vooral de glazen van de Crabeths met de voornaamste episoden uit het leven van Jezus en de apostel Johannes. De glazen vormen als het ware een ‘Bijbel in glas’. Dat heeft geleid tot een tentoonstelling die op een bijzondere wijze de betekenis en de invloed van de Bijbel belicht.

Bijzondere collectie

Een tiental bekende Bijbelse thema’s die op de glazen zijn afgebeeld – zoals Jona, het offer van Elia, het bezoek van de koningin van Scheba aan Salomo, Laatste Avondmaal – vormen de basis. De gekozen onderwerpen in de glazen worden gespiegeld aan geïllustreerde bijbels. Er is een groot aantal bijzondere bijbels te zien – afkomstig onder andere uit de collecties van het Nederlands Bijbelgenootschap en het Bijbelmuseum te Leerdam – zoals een prachtige uitgave uit 1583, met prenten van Vlaamse kunstenaars, van Jan Luyken en andere bekende kunstenaars. Het doel daarvan is om de Bijbelse beeldtraditie inzichtelijk te maken. Ook zullen enkele bijzondere bijbels tentoongesteld worden, zoals de Delftse bijbel. Deze bijbel is het eerste gedrukte Nederlandstalige boek dat in 1477 te Delft werd uitgegeven.

Datum: 9 april t/m 31 oktober 2016

Waar: Historische Sint-Janskerk te Gouda (Nederland)