Bijbels digitaal

December 2012: Bijbels digitaal – Antieke, Nederlandstalige Bijbelteksten op internet

Sinds enkele jaren heeft het Nederlands Bijbelgenootschap een project lopen met de opzet om digitale toegang te bieden tot diverse oude bijbels uit de 15de-17de eeuw. Deze bijbels werden in twee vormen toegankelijk gemaakt: 1) scanafbeeldingen van bijbelpagina’s, en 2) transcriptie (digitale tekst).

Momenteel zijn de volgende bijbels gratis te consulteren: Delftse Bijbel (1477), Vorstermanbijbel (1528/1531), Liesveltbijbel (1542), Leuvense Bijbel (1548), Biestkensbijbel (1560), Deux-Aesbijbel (1562), Statenvertaling (1637) en de Lutherse vertaling (1648).


Nieuwsbrief

Tetragrammaton

Pap Nash JHWH