Drie eeuwen kerkboekjes met goud- en zilverbeslag

Datum: Januari 2013

Een kerkboekje is een klein, handzaam boekje – meestal een ‘Bijbel’ of ‘Nieuwe Testament’ met Psalmen – dat gelovigen thuis en tijdens de eredienst gebruikten. Vanaf de 17de eeuw speelden deze boekjes in kerkelijk Nederland een belangrijke rol. Veel mensen lieten hun kerkboekje verfraaien met goud- en zilverbeslag. Een kerkboekje was voor velen een kostbaar bezit dat van generatie op generatie werd doorgegeven.

De Collectie Van Noordwijk bevat 350 kerkboekjes met sloten en beslag in goud en zilver uit de periode 1650 tot 1900. De collectie is daarmee de grootste in haar soort in Nederland. Ze biedt een beeld van de ontwikkelingen die het boekzilver doormaakte in Nederland vanaf de 17de tot de 20ste eeuw. Om de collectie in zijn geheel voor Nederland te behouden werd een stichting opgericht. De Collectie Van Noordwijk wordt momenteel wetenschappelijk ontsloten. De kerkboekjes worden tot in detail gefotografeerd en beschreven. De beeldbank kan geraadpleegd worden op de website van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De tentoonstelling kan bezocht worden in het Bijbels Museum te Amsterdam.

Hier enkele voorbeelden:

(Afbeeldingen: Bernard van Noordwijk)