Nieuwe Bijbelvertaling: herziene NBV of NBV21

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (2021)

De Nieuwe Bijbelvertaling – editie 2021 of korter ‘NBV21’ is verkrijgbaar. Een nieuwe Bijbel voor Nederland en Vlaanderen, een revisie van de vorige editie uit 2004. De vertaling is bijgewerkt, up-to-date gemaakt en verbeterd, goed voor 12.000 wijzigingen.

Nieuwe Bijbel voor Nederland en Vlaanderen

Op 13 oktober 2021 werd het eerste exemplaar in de Grote Kerk in Den Haag overhandigt aan Willem-Alexander, koning van Nederland. Op 23 oktober 2021 was Vlaanderen aan de beurt om de eerste nieuwe Bijbel in ontvangst te nemen. Tijdens een plechtigheid in de Begijnhofkerk in Mechelen werd het boek geschonken aan 21 vertegenwoordigers uit religieuze kringen, maar ook uit verschillende maatschappelijke sectoren: kunstenaars, mensen uit het onderwijs en journalisten.

NBV wordt NBV21

Het Bijbelgenootschap heeft vijf jaar gewerkt aan de NBV21. Alle binnengekomen suggesties zijn zorgvuldig beoordeeld. Elk vers is opnieuw aan de brontekst getoetst, waardoor de vertaling aan kwaliteit heeft gewonnen. Zo is er meer consistentie tussen verschillende teksten, zijn thema’s en verbanden duidelijker gemaakt en is het Nederlands waar nodig verbeterd. In de NBV21 zijn ongeveer twaalfduizend wijzigingen te vinden. En een belangrijke vernieuwing: ‘eerbiedshoofdletters’: hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest. Meer achtergrondinformatie en een aantal kenmerken van de NBV21 is samengebracht in rubriek Bi(bli)ografieën.

Vlaamse accenten

Dries de Bakker van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap legt uit: “Er zijn Vlaamse accenten in de vertaling, in overleg met de Nederlandse collega’s. En sowieso is het publiek hier wat anders. Vlaanderen telt vooral lezers uit de Rooms-Katholieke kerk, terwijl in Nederland veel meer protestanten zijn. Zij zijn meer bezig met het woord, wij gebruiken de Bijbel toch iets anders. In Nederland heb je ook veel meer mensen die de Bijbel dagelijks gebruiken, Vlamingen doen dat minder. Maar in se gaat het over hetzelfde natuurlijk. We zijn blij dat we een nieuwe vertaling kunnen vieren.”

Beschikbaarheid

Naast de standaardeditie, zijn er nog elf andere versies beschikbaar, waaronder een huisbijbel, een trouwbijbel en een kanselbijbel. De NBV21 is ook weer beschikbaar mét en een uitgave zonder de deuterocanonieke boeken.

Te bestellen via de plaatselijke boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever – het Nederlandse-Vlaams Bijbelgenootschap.

Prijs – NBV21 Standaardeditie (2021): € 38,00
Prijs – NBV21 Huisbijbel, met deuterocanonieke boeken (2021): € 49,50