TENTOONSTELLING: Zilver voor de Zondag

Januari 2014: TENTOONSTELLING: Zilver voor de Zondag

Het Meermanno-museum – het oudste boek-museum ter wereld – huisvest tot 30 maart 2014 een bijzondere expositie rond boekjes en Bijbeltjes met zilverbeslag. De tentoonstelling ‘Zilver voor de Zondag’ valt toevallig samen met de introductie van het gelijknamige boek, verkrijgbaar bij Royal Jongbloed in Heerenveen.

Belangrijke cultuur- en kunsthistorische aspecten van boeksloten en boekbeslag uit voorbije eeuwen zijn lange tijd onbesproken gebleven. In de expositie en het boek worden de bijzondere kenmerken van het fenomeen ‘met zilver beslagen (kerk)boekjes’ wat betreft inhoud en verschijningsvorm uitgebreid behandeld. Voor extra informatie: zie website Meermanno-museum te ‘s Gravenhage.

Zilver-voor-de-Zondag
(Afbeelding: Bernard van Noordwijk)


Nieuwsbrief

Tetragrammaton

Pap Nash JHWH