De Librije te Zutphen

Een unieke kettingbibliotheek in de Walburgiskerk!

In 2014 bestaat de Librije 450 jaar! Een kettingbibliotheek is een openbare leeszaal waarin de boeken vastgeketend zijn om te voorkomen dat ze meegenomen werden. In de noordelijke Nederlanden kwamen kettingbibliotheken vooral aan het einde van de 16de en begin van de 17de eeuw in gebruik. De Librije van Zutphen ademt nog steeds de sfeer van vele eeuwen geleden. Een bezoek is voor iedere bibliofiel en liefhebber van antieke boeken een aanrader!

Uit archiefstukken blijkt dat een belangrijke doelstelling van De Librije was: de mensen voor het “ware” geloof te behouden door hen “goede” boeken te laten lezen. De rooms-katholieke kerk probeerde hiermee de toestroom naar protestantse kerken af te remmen. Zij werd gebouwd van 1561 tot 1564, naar het model van de boekenzalen van twee Zutphense middeleeuwse kloosters. Als openbare leeszaal heeft De Librije dertig jaar gefunctioneerd. In de zeventiende en achttiende eeuw was het een particuliere bibliotheek voor predikanten en raadsleden.

Website: http://www.librije-zutphen.nl