Nieuwe Uitgave: Bijbel in Gewone Taal

Datum: 2 oktober 2014

Vanaf bovenvermelde datum is de Bijbel in Gewone Taal (BGT) beschikbaar. De BGT is een nieuwe vertaling van de Bijbel vanuit de grondteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Het doel van dit vertaalproject is om een bijbel beschikbaar te stellen die leesbaar en begrijpelijk is voor een zo groot mogelijk lezerspubliek. Gewone taal is de taal die we dagelijks gebruiken als we iets vertellen of uitleggen. Het gaat om woorden die algemeen bekend zijn. Begrijpelijkheid en duidelijkheid zijn de voornaamste doelstellingen van de BGT. De zinnen worden zo kort mogelijk gehouden en zijn helder opgebouwd.

In nog geen week tijd was de eerste oplage van 65.000 exemplaren uitverkocht.

Voor meer informatie

Bijbel in Gewone Taal Standaardeditie en Huisbijbel (sm)Bijbel in Gewone Taal:
www.bijbelingewonetaal.nl

Nederlands Bijbelgenootschap:
www.bijbelgenootschap.nl