KORTE VERKLARING DER HEILIGE SCHRIFT

KORTE VERKLARING DER HEILIGE SCHRIFT

Aalders, G.Ch., Gispen, W.H., Ridderbos, J. e.a.
J.H. Kok, Kampen, 1922-1962

Korte verklaring der Heilige SchriftVergelijkbaar met de serie ‘Tekst en uitleg’ verschenen in de jaren twintig de eerste deeltjes van ‘Korte verklaring der Heilige Schrift’. Op uitnodiging van uitgeverij Kok gaven voornamelijk theologen van de Hogeschool in Kampen en van de Vrije Universiteit te Amsterdam hun medewerking. In deze vertaling wordt meer rekening gehouden met de Statenvertaling dan in de eerstgenoemde. In de ‘verklaringen’ probeerde men vooral ook de historische juistheid en betrouwbaarheid van de Bijbelteksten aan te tonen. Voor deze commentaren blijken zij zich ook vergewist te hebben van publicaties buiten de gereformeerde kerken. Deze Bijbelreeks vond een vrij grote belangstelling en werd een aantal malen herdrukt.