Van Veldhuizen A.

Door Böhl, F.M.Th. & Van Veldhuizen, A.

TEKST EN UITLEG
J.B. Wolters, Den Haag, 1915-1949

Toen professor A. Van Veldhuizen in 1911 een aantal theologen uitnodigde om een interkerkelijke vertaling van het Nieuwe Testament voor te bereiden, begreep hij dat dit moest gebeuren onder goede afspraken. Een commissievertaling waarvan de leden op elkaar afgestemd moeten zijn, is toch nog iets anders dan een eenmanswerk. Wat later bekend zou komen te staan als de Nieuwe vertaling (NBG 1951), moest de ‘doorsnede van hun gemeenschappelijke overtuiging’ worden, werk van goed overleg. Maar het werd vlug duidelijk dat zo’n project heel wat tijd opeiste.

Tekst en Uitleg, praktische BijbelverklaringMet het verlangen zijn geloofsgenoten niet te lang te laten wachten op een ‘vertaling in het gewaad van onze tijd’, startte hij intussen met de serie ‘Tekst en Uitleg, praktische Bijbelverklaring’. Als mederedacteur voor de delen van het Oude Testament vond hij F.M.Th. Böhl bereid. Iedere medewerker mocht een vertaling bieden naar eigen inzicht en uitgangspunt. Hierin biedt A. Van der Flier, die het Bijbelboek Jesaja voor zijn rekening nam, een vertaling van het Tetragrammaton door ‘Jehova’. Willemze verzorgde het boek Openbaringen en gebruikt dezelfde vocalisatie in zijn commentaar bij 3:14 (andere voorbeelden in het gebruik van de Godsnaam in deze reeks: zie Godsnaam in Bijbels > 20ste eeuw).