KEULERS, Jos

KEULERS, Jos

Het Nieuwe Testament, 1938
Roermond

Keulers JosDr. J.J.D. Keulers werd geboren te Lutterade-Krawinkel op 11 september 1890. In 1914 werd hij tot katholiek priester gewijd en tot 1916 was hij rector aan de kweekschool van de Franciscanessen te Mook. Van 1916 tot 1920 studeerde hij theologie te Fribourg, Zwitserland. Van 1920 tot 1955 was hij professor in de exegese aan het Groot-Seminarie te Roermond. In 1954 werd hij benoemd tot geheim kamerheer en in 1961 tot pauselijke huisprelaat. Tijdens zijn emeritaat bleef hij wonen in het Sint-Laurentiusziekenhuis te Roermond, waar hij op 10 december 1964 overleed.

Behalve Bijbelkundige werken voor een breed publiek heeft Keulers ook een verdienstelijke vertaling van het Nieuwe Testament met commentaren gemaakt. Tevens bracht hij in 1922 een vertaling uit van het Bijbelboek Esther, voorzien van aantekeningen.