GESSLER, Emiel

GESSLER, Emiel

Evangeliën en Handelingen, 1927
Turnhout

Emiel Gessler werd in 1891 te Maaseik geboren. Hier voltooit hij aan het H. Kruiscollege zijn humaniora als primus. In 1910 treedt hij te Drongen in het noviciaat. Na 2 jaar filologische studies aan de faculteit te Namen volgt hij in 1914 filosofie in Stonyhurst (Engeland). Na een onderbreking tijdens de eerste wereldoorlog, waarin hij als brancardier aan het IJzerfront werkzaam is, vervolgt hij zijn filosofische en theologische studies te Leuven en wordt er in 1923 tot priester gewijd.

In 1937 wordt Gessler, eveneens in Leuven, benoemd tot rector aan het filosofisch en theologisch college. Drie jaar later ontvangt hij zijn aanstelling tot ‘Algemeen Studieprefect’ van de Vlaamse Jezuïetencolleges welke taak hij tot in 1953 zou waarnemen. Na zijn verblijf van 4 jaar als studieprefect in het St. Jozefcollege te Turnhout, ontvangt Gessler zijn benoeming tot rector van de Oude Abdij te Drongen. Hier is hij actief in het retraitehuis en doceert Grieks en Nederlandse letteren aan jonge Jezuïeten. In 1956 wordt Gessler aangesteld tot Overste van de Residentie en het Retraitehuis te Lier.

In 1958 wordt hij echter wegens ziekte overgebracht naar Gent waar hij op 23 februari overlijdt. Emiel Gessler zou in de herinnering blijven als een van de bekendste humanisten van de Vlaamse Jezuïeten-provincie.

In 1924 verzorgt hij een vertaling van de evangeliën uit het Grieks, waar hij in 1927 de Handelingen der apostelen aan toevoegt. Dit werkje werd in een totale oplage van ruim honderdduizend exemplaren verspreid.