Godsnaam in Bijbels: 20e eeuw

Godsnaam in Bijbels
• 20e eeuw

1908

Titel: Het Nieuwe Testament
Vertaling/Benaming: H. Bakels
Drukker/Uitgever: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur
Gebruik Godsnaam: ‘Jehovah’ in de Bijbeltekst (2e druk, 1Cor. 10:21, 22) en ‘Jehova’ in de verklarende voetnoten

1912

Titel: De Psalmen
Vertaling/Benaming: J.J.P. Valeton Jr.
Drukker/Uitgever: Firma H. ten Hoet, Nijmegen (Tweede druk)
Gebruik Godsnaam: ‘Jahwe’ in de tekst

1915-49

Titel: Serie ‘Tekst & Uitleg’ : Praktische Bijbelverklaring (39 delen)
Vertaling/Benaming: F.M.Th. Böhl & A. van Veldhuizen
Drukker/Uitgever: J.B. Wolters, Den Haag
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ als ‘Jahvè’ in Bijbeltekst en commentaren

1920

Titel: Het Boek der Psalmen
Vertaling/Benaming: E. De Lepeleer
Drukker/Uitgever: L. Scheerder, Gent
Gebruik Godsnaam: ‘Jahweh’ in de Bijbeltekst

1921-1926

Titel: Psalmen
Vertaling/Benaming: W.G.J. van Koeverden
Drukker/Uitgever: Geert-Groote-Genootschap
Gebruik Godsnaam: ‘Jahweh’ en ‘Heer’ in de Bijbeltekst

1932

Titel: Het Boek Isaias
Vertaling/Benaming: A. Van Hoonacker
Drukker/Uitgever: Sinte Katharina drukkerij, Brugge
Gebruik Godsnaam: ‘Jahve’ in de Bijbeltekst

1934

Titel: Het Psalmboek van David
Vertaling/Benaming: D. Verbeeck
Drukker/Uitgever: Wittembercq, Brussel
Gebruik Godsnaam: In de Bijbeltekst: ‘Jahveh’ en ‘Jehovah’, maar ook weergaven als ‘Heer’, Heere’ en ‘Heeren’

1935

Titel: Het Oude Testament
Vertaling/Benaming: Utrechtse Vertaling [H. TH. Obbink] 
Drukker/Uitgever: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmij N.V., Leiden
Gebruik Godsnaam: HEER, HEERE en ‘des HEEREN’. Ook ‘Jahveh’ en ‘Jahwe’ in de tekst tussen rechte teksthaken, en kanttekeningen

Titel: Het Nieuwe Testament, 1938
Vertaling/Benaming: Utrechtse Vertaling [A.M. Brouwer]
Drukker/Uitgever: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmij N.V., Leiden
Gebruik Godsnaam: HEERE en Heer, ‘Jahveh’ in kanttekeningen. Bij citaten uit het Oude Testament: HEERE verwijzend naar God; verwijzend naar Jezus: Heer (bv. Lukas 20:42, 43).

1938

Titel: De Katholieke Bijbel
Vertaling/Benaming: L. Himmelreich & C. Smits
Drukker/Uitgever: Teulings, ’s Hertogenbosch
Gebruik Godsnaam: ‘Jahve’ in de Bijbeltekst

 

1939

Titel: De Heilige Schrift
Vertaling/Benaming: In opdracht van de apologetische vereniging ‘Petrus Canisius’ of Canisiusvertaling
Drukker/Uitgever: R.K. Boek-Centrale, Amsterdam
Gebruik Godsnaam: ‘Jahweh’ in de Bijbeltekst en in kanttekeningen bij het Nieuwe Testament

1952

Titel: Het Boek Job
Vertaling/Benaming: A. Gans
Drukker/Uitgever: A.W. Sijthoff’s uitgeversmaatschappij
Gebruik Godsnaam: ‘Jahweh’ in de tekst

1969

Titel: Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift
Vertaling/Benaming: Nieuwe-Wereldvertaling
Drukker/Uitgever: Watchtower Bible and Tract Society
Gebruik Godsnaam: ‘Jehovah’ in de complete Bijbel

1974

Titel: Ruth, een vertaling om voor te lezen
Vertaling/Benaming: Maria de Groot & Societas Hebraica Amstelodamensis
Drukker/Uitgever: Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam & Katholieke Bijbelstichting, Boxtel
Gebruik Godsnaam: ‘JHWH’ in Bijbeltekst

1975

Titel: De Bijbel, uit de grondtekst vertaald…
Vertaling/Benaming: Willibrordvertaling
Drukker/Uitgever: Katholieke Bijbelstichting, Boxtel
Gebruik Godsnaam: ‘Jahwe’ in het Oude Testament en in de kanttekeningen bij het Nieuwe Testament; ‘Heer’ in de Psalmen 

1991

Titel: Meneer en Mevrouw Job
Vertaling/Benaming: Ellen van Wolde
Drukker/Uitgever: Ten Have, Baarn
Gebruik Godsnaam: ‘JHWH’ in de Bijbeltekst

1994

Titel: TORA, De onderwijzing van Mosje
Vertaling/Benaming: Lineke Buijs en Marianne Storm
Drukker/Uitgever: Querido’s Uitgeverij, Amsterdam
Gebruik Godsnaam: ‘JHWH’ in de Bijbeltekst

1995

Titel: Verhalen over het begin (Genesis 1-11)
Vertaling/Benaming: Ellen van Wolde
Drukker/Uitgever: Ten Have, Baarn
Gebruik Godsnaam: ‘JHWH’ in de Bijbeltekst