Godsnaam in Bijbels: 18e eeuw

Godsnaam in Bijbels
• 18e eeuw

1717

Titel: BIBLIA, De geheele H. Schriftuur…
Vertaling/Benaming: Aegidius (Gilles) De Witte
Drukker/Uitgever: Theodorus vanden Eynden, Utrecht
Gebruik Godsnaam: ‘Jova’ in de Bijbeltekst (1x in Exodus 6:3)

HET NIEUWE TESTAMENT, Uitgegeven bij Jan Stichter te Antwerpen in 1702
Gebruik Godsnaam: Het Tetragrammaton verwerkt in het drukkersvignet

1732

Titel: BIBLIA SACRA, Dat is, De H. Schriftuer…
Vertaling/Benaming: Andreas van der Schuur
Drukker/Uitgever: Cornelius Guillielmus le Febvre, Utrecht
Gebruik Godsnaam: Tetragrammaton in titelgravure & ‘Jehova’ in kanttekeningen

1744-80

Titel: BIBLIA SACRA, Vulgatae Editionis versione BELGICA
Vertaling/Benaming: Wilhelmus Smits
Drukker/Uitgever: Antwerpen: A. Everaerts / Amsterdam…
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’, enkel in de verklarende commentaren

1778

Titel: Nieuwe overzetting des Ouden en Nieuwen Testaments
Vertaling/Benaming: J.D. Michaëlis
Drukker/Uitgever: J. van Schoonhoven & Comp., Utrecht
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ en ‘Jehovah’ in de Bijbeltekst

NIEUWE TESTAMENT; Nieuwe overzetting des Ouden en Nieuwen Testaments, […]. Deel 14: Evangelie van Lucas en Johannes, 1803 
Gebruik Godsnaam: ‘Heere’ in de Bijbeltekst, ‘Jehova’ in sommige kanttekeningen

1789-1796

Titel: DE BIJBEL. Vertaald, omschreven…
Vertaling/Benaming: Willem A. van Vloten
Drukker/Uitgever: J. Allart, Amsterdam / van Paddenburg, Utrecht
Gebruik Godsnaam: ‘Jehovah’ in het Oude en Nieuwe Testament

1789-1798

Titel: Het Oude en Nieuwe Testament, uit het Hebreeuwsch en Grieksch […]
Vertaling/Benaming: Ysbrand van Hamelsveld
Drukker/Uitgever: Martinus de Bruijn, Amsteldam
Gebruik Godsnaam: Zowel ‘JEHOVA’ als ‘JOVA’ in de Bijbeltekst

Titel: Het Oude en Nieuwe Testament, uit het Hebreeuwsch en Grieksch […]
Vertaling/Benaming: Ysbrand van Hamelsveld
Drukker/Uitgever: Johannes Allart, Amsterdam (1802, 2e druk)
Gebruik Godsnaam: Zowel ‘JEHOVA’ als ‘JOVA’ in de Bijbeltekst

1794

Titel: Het boek Job
Vertaling/Benaming: Hendrik Albert Schultens
Drukker/Uitgever: Johannes Allart, Amsterdam
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de Bijbeltekst

1796

Titel: Spreuken van Salomo
Vertaling/Benaming: Herman Muntinghe
Drukker/Uitgever: A. en J. van Honkoop, Leyden
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de Bijbeltekst