Godsnaam in Bijbels: 18e eeuw

Godsnaam in Bijbels: 18e eeuw

1717

Titel: BIBLIA, De geheele H. Schriftuur…
Vertaling/Benaming: Aegidius (Gilles) De Witte
Drukker/Uitgever: Theodorus vanden Eynden, Utrecht
Gebruik Godsnaam: ‘Jova’ in de Bijbeltekst

HET NIEUWE TESTAMENT, Uitgegeven bij Jan Stichter te Antwerpen in 1702, Het Tetragrammaton verwerkt in het drukkervignet op het titelblad

1732

Titel: BIBLIA SACRA, Dat is, De H. Schriftuer…
Vertaling/Benaming: Andreas van der Schuur
Drukker/Uitgever: Cornelius Guillielmus le Febvre, Utrecht
Gebruik Godsnaam: Tetragrammaton in titelgravure & ‘Jehova’ in kanttekeningen

1744-80

Titel: BIBLIA SACRA, Vulgatae Editionis versione BELGICA
Vertaling/Benaming: Wilhelmus Smits
Drukker/Uitgever: Antwerpen: A. Everaerts / Amsterdam…
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’, enkel in de verklarende commentaren

1778

Titel: Nieuwe overzetting des Ouden en Nieuwen Testaments
Vertaling/Benaming: J.D. Michaëlis
Drukker/Uitgever: J. van Schoonhoven & Comp., Utrecht
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de Bijbeltekst

1789-1796

Titel: DE BIJBEL. Vertaald, omschreven…
Vertaling/Benaming: Willem A. van Vloten
Drukker/Uitgever: J. Allart, Amsterdam / van Paddenburg, Utrecht
Gebruik Godsnaam: ‘Jehovah’ in de complete Bijbel

1794

Titel: Het boek Job
Vertaling/Benaming: Hendrik Albert Schultens
Drukker/Uitgever: Johannes Allart, Amsterdam
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de Bijbeltekst

Nieuwsbrief

Tetragrammaton

Pap Nash JHWH