Pronkstukken

Pronkstukken

1608

Titel: BIBLIA; Dat is, De gantsche Heylighe Schrift, … (Deux-Aesbijbel); en: De Psalmen des Propheten Davids ende ander Lofsanghen […] door Petrum Dathenum
Uitgever: Tot Leyden, By Jan Paedts Jacobszoon / ende Jan Bouwenszoon
BindingIn 8° (17,5 x 12,5 x 6 cm); goud op snee, rijk geciseleerd met florale motieven. Contemporaine, purperen fluwelen boekband gedecoreerd met fijn borduurwerk. Voorplat: centraal wapenschild (beschadigd) met florale motieven in hoeken. Achterplat: wapenschild met centraal tempelierskruis in ruitvorm, omringt met bloementakken en -sluiers. Rug verdeelt in zes compartimenten, elk met centraal bloemmotief. Zilverbeslag: aanzetstukken, muiters, klamparmen en ringklampen waarop florale motieven, vrouwfiguren en eekhoorntjes; roze linnen draagkoord. 
Beslag: Geen meestertekens of keurmerken.
Personalia: Geen.

1669

Titel: BIBLIA; Dat is, de Gantsche H. Schrifture, … (Psalmen: 1669)
Uitgever: T’ Amsterdam: Gedruckt by d’Erfgenamen van Paulus van Ravesteyn
BindingIn 8° (17 x 12,5 x 7 cm). Contemporaine, zwarte boekband in haaieleer/pukkelstructuur; goud op snee, geciseleerd met vogel-figuurtjes en florale motieven. Dubbele zilveren boeksloten, 8 hoeken, middenstukken, ringklampen en draagketting.
Beslag: Geen merkteken of keurmerken.
Afbeeldingen middenstukken: 1) kruis en 2) 3 schaatsen
Bijzonderheden: Niet in Poortman, le Long of Darlow & Moule; niet op STCN. Bibliografische werken maken in het jaar 1669 enkel melding van een uitgave van het Nieuwe Testament door de uitgevers, geen complete bijbel.

1720

Titel: BIBLIA; Dat is, de Gansche H. Schrifture, … (NT: 1794; Psalmen: 1774)
Uitgever: Te Dordrecht: by Pieter Keur (Statenvertaling).
BindingIn 8vo (16,5 x 11 x 7,5 cm). Zwarte boekband in haaieleer/pukkelstructuur; goud op snee. Dubbele zilveren boeksloten, 8 hoeken, middenornamenten, ringklampen en draagketting.
Afbeelding middenstukken: 1) Een zeilende ‘kof’ of kofschip met zijzwaarden en volle tuigage. 2) Het konterfeitsel van een koe/rund. Deze beelden brengen scheepvaart en veehouderij bij elkaar. In welke relatie ze staan met de eigenaresse ‘Antje Sijbes’ is niet te achterhalen.

Beslag: Geen merkteken of keurmerken
Personalia: Inscripties bovenslot: Antje Sijbes; onderslot: 1726

1777

Titel: BIBLIA; Dat is, de Gantsche H. Schrifture, … (Psalmen: 1791)
Uitgever: Te Amsterdam: by de Compagnie (Statenvertaling).
BindingIn groot-8vo (17 x 12,5 x 7 cm). Zwarte boekband in haaieleer/pukkelstructuur; goud op snee. Dubbele zilveren boeksloten, 8 hoeken, middenornamenten. 
Beslag: Geen merkteken of keurmerken.
Afbeeldingen:
* Klamparmen
: Mozes & Aäron; aanzetstukken en klampen: 4 evangelisten 
* Hoekstukken: apostelen
* Middenstukken: Geboorte van Christus (recto) & Jezus met Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron (verso)
Personalia: Inscripties bovenslot: ‘AA’; onderslot: ‘1803’

1796

Titel: BIBLIA; Dat is, de Gantsche H. Schrifture, … (Psalmen: 1796)
Uitgever: Nederlandsche Bijbel-Compagnie. Amsterdam: N.T. Gravius, J. Brandt, P. den Hengst en de Wed. F.G. onder de Linden in comp. (Statenvertaling).
BindingIn 8° (15 x 10 x 6 cm). Contemporaine, groen fluwelen boekband; goud op snee. 22-karaats, dubbele gouden boeksloten en 3-zijdige randen. Randen opgebouwd uit opengewerkte guirlandes. Gedrapeerde randen van bladeren lopen aan de rug en op de hoeken uit in ornamenten van bloemen en vruchten; in de middenstukken werd ruimte vrijgehouden voor schildjes. Muiters en aanzetstukken bevatten vrome voorstellingen met verwijzing naar de akkerbouw: zaai- en oogsttaferelen waarbij om Gods zegen wordt gebeden en dankgebeden voor de overvloedige oogst. Klamparmen: met bloemen omgeven ovalen waarin afbeeldingen van Mozes (links) en Christus (rechts).
BeslagCarel Redelaar, Amsterdam (1763-1811). 
Personalia: Geen. 

1818

Titel: BIJBEL; Dat is, de Gantsche H. Schrift, … (Psalmen: 1824)
Uitgever: Nederlandsche Bijbel-Compagnie. Amsterdam: N.T. Gravius, J. Brandt, P. den Hengst en de Wed. F.G. onder de Linden in comp. (Statenvertaling).
BindingIn 8° (15 x 10 x 7 cm). Contemporaine, zwarte leren boekband (haaieleer); goud op snee. Dubbele zilveren boeksloten, 4-zijdige, brede randen met ranken en florale motieven; appliqué op klamparmen, muiters en aanzetstukken, rugbeschermers met middenscharnier.
Beslag: MST-sloten: Ignatius Meinardi Rijkholt, Leeuwarden (1812-35); MST-randen: Pieter Schmitz, Leeuwarden (1812-46). Keur: Leeuwarden, JRL: 1825.
Personalia: Inscriptie bovenslot: ‘Gellantje Piers Lettenga’, onderslot: ‘1827’.

1826

Titel: LA SAINTE BIBLE; Qui contient le Vieux et le Nouveau Testament.
Uitgever: A Dordrecht, chez Blussé et Van Braam
BindingIn 8° (15 x 10 x 6 cm). Schildpadband met dubbele sloten, klampen, aanzetstukken en acht hoeken. Scharnieren afgewerkt met gouden siernageltjes. Voorplat: centraal gekroond monogram. Schitterend vormgegeven in ‘filigrein’-techniek, met florale motieven en tulpfiguurtjes op aanzetstukken, klampen en hoeken.
Beslag: Niet vermeld.
Personalia: Geen.

1845

Titel: BIJBEL; Dat is, de Gantsche H. Schrift, … (Psalmen: 1845)
Uitgever: Nederlandsche Bijbel-Compagnie. Amsterdam: J. Brandt en Zoon, N; de Gijselaar PZ en P. Proost. Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen (Statenvertaling).
BindingIn 8° (15,5 x 10 x 6,5 cm). Contemporaine, zwarte leren boekband (haaieleer); goud op snee. Dubbele zilveren boeksloten, 4-zijdige randen, afgeboord met sierlijke lijnen; appliqués op muiters, aanzetstukken, randen en klamparmen; rugbeschermers met middenscharnier.
Beslag: MST-sloten & randen: Hendrik Cornelis Tulleners, Leeuwarden (1827-59). Keur: Leeuwarden, JRL: 1847.
Personalia: Inscriptie bovenslot: ‘K. A. K.’, onderslot: ‘1847’.

1849

Titel: BIBLIA, Dat is, de Gansche H. Schrifture, … (Psalmen: 1849)
Uitgever: Voor de Nederlandsche Bijbel Compagnie. Te Amsterdam: J. Brandt & Zoon en P. Proost. Te Haarlem: Johannes Enschedé & Zonen (Statenvertaling).
BindingIn 8vo (15 x 9,5 x 5 cm), met gravures. Contemporaine, bruinlederen boekband, goud op snee. Dubbele, opengewerkte zilveren sloten, 4-zijdige randen en rugstukken.
BeslagHendrik Adema (of Adama), Leeuwarden (1846-73); JRL: 1851

1849

Titel: BIJBEL; Dat is, de Gantsche Heilige Schrift, … (Psalmen: 1849)
Uitgever: Nederlandsche Bijbelcompagnie. Amsterdam: J. Brandt en Zoon & P. Proost; Haarlem: Johannes Enschedé & Zonen (Statenvertaling).
BindingIn 8° (15 x 10 x 7 cm). Contemporaine, bruinlederen boekband met geruit motief; goud op snee. 22-karaats, dubbele gouden boeksloten en 3-zijdige randen. Het rijkelijke goudbeslag wijst naar de gegoede burgerij. De verwerkte symboliek is een allegorie op het huwelijk. De klamparmen bevatten afbeeldingen van cupido’s naast het altaar van de liefde, sierlijk omlijst door ovalen met vruchtdragende ranken en eikeltjes. Klampen en muiters bevatten afbeeldingen van fluitspelers (vreugde, blijdschap) en figuurtjes die zich te goed doen aan een overvloedige oogst (welstand, voorspoed en vruchtbaarheid). Waarschijnlijk was dit schitterende Bijbeltje een kostbaar huwelijksgeschenk in een voorname, vermogende familie.
Beslag: Geen meestertekens of keurmerken.
Personalia: Inscriptie bovenslot: ‘1842’; onderslot: ‘G H H’.

1849

Titel: BIJBEL; Dat is, de Gantsche Heilige Schrift, … (Psalmen: 1849)
Uitgever: Nederlandsche Bijbelcompagnie. Amsterdam: J. Brandt en Zoon & P. Proost; Haarlem: Johannes Enschedé & Zonen (Statenvertaling).
BindingIn 8° (15,5 x 10 x 6,5 cm). Contemporaine, bruinlederen boekband; goud op snee. Gegraveerde, dubbele zilveren boeksloten, 4-zijdige randen en rugstukken.
Beslag: MST-randen: Y. Theodorus van Erp, Leeuwarden (1851-1908); MST-sloten: Wed. Adriaan Kooiman, Schoonhoven (1840-60). Keur: Schoonhoven; JRL: 1855
Personalia: Inscriptie bovenslot: ‘B.L.D.’, onderslot: ‘1856’

1851

Titel: BIJBEL; Dat is, de Gantsche Heilige Schrift, … (Psalmen: 1851)
Uitgever: Nederlandsche Bijbel-Compagnie. Amsterdam: J. Brandt en Zoon & P. Proost; Haarlem: Johannes Enschedé & Zonen (Statenvertaling).
BindingIn 8° (16 x 9,5 x 6,5 cm). Contemporaine, zwarte leren boekband (haaieleer); goud op snee, geciseleerd. Gegraveerde, dubbele zilveren boeksloten, 3-zijdige randen, applique i.v.v. eikeltjes en eikenbladen in hoeken.
Beslag: MST: Hendrick Harm Smith, Nieuwe Pekela (1834-42). Keur: Groningen, JRL: 1837
Personalia: Inscriptie bovenslot: ‘G.J. Mulder’, onderslot: ‘1838’

1892

Titel: BIBLIA; Dat is, de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments … Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael…’ (Statenvertaling).
Uitgever: Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie. Te Amsterdam, J. Brandt & Zoon. Te Haarlem, Johannes Enschedé & Zonen.
Binding: In 2°, folio (45 x 30 x 12 cm); contemporaine, perkamenten boekband met lijnkaders en medaillon in goudstempeling op rug en platten; goud op snee. Zes geografische kaarten naar Nicolaes Visscher. Met acht zilveren hoeken, aanzetstukken, muiters en klamparmen. Alle stukken bevatten afbeeldingen van lichttoortsen van hoop, schitterend vormgegeven met bladgroen en ornamentele motieven.
Gegevens: MST: A. Bonebakker & Zoon, Amsterdam (1854-1943). JRL: 1901. Keur: Amsterdam (1ste gehalte zilver).

Nieuwsbrief

Tetragrammaton

Pap Nash JHWH