Boekbanden

Boekbanden

1663

Titel: BIBLIA; Dat is, De gantsche H. Schrifture, […]
Uitgever: Dordrecht: By de Weduwe van wijlen Ian Barentsen Smient; in compagnie met Helmich van Cappel te Gorinchem
Vertaling/Benaming: Statenvertaling
Binding: In octavo (8°); rug over 5 ribben/nerven, rood marokijn met rijke goudstempeling op rug en platten
Boekbinder: Eerste stadhouderlijke binderij te ’s Gravenhage (ca. 1722-1793). Jan Storm van Leeuwen: “De Haagse binderij met, voor zover bekend, de grootste productie aan semi-luxueus en luxueus bindwerk was die welke naar haar activiteiten voor stadhouder Willem IV de Eerste stadhouderlijke binderij is genoemd. Tot nu toe zijn een kleine honderdtachtig werken gevonden, waarvan de banden door dit atelier vervaardigd werden.” – Uit ‘De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (1976); p. 55-73, p. 389 (rol XXVI), p. 391 (stempels 22, 43), p. 392 (stempels 80 a b, 114, 120). Storm van Leeuwen, J. (2006); Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century, vol. IIA, p. 67-101; vol. III, p. 798 2/3.

1686

Titel: BIBLIA. Dat is gantsche H. Schrifture, […]
Uitgever: Te Dordrecht: By Hendrick en Jacob Keur; en T’Amsterdam, by Marcus Doornick in compagnie.
Vertaling/Benaming: Statenbijbel of Statenvertaling. Waarbij ingebonden: zes plooikaarten door Bastiaan Stoopendaal en 128 dubbelbladige gravures naar de Bruyn, Coninxloo, Diepenbeeck, Heemskerck, Hondecoeter, Rubens, Vinckboons, Vos, Vouet, en andere. Alle kaarten oud-ingekleurd en gedeeltelijk met goud gehoogd.
Binding: In groot-folio (2°), 2 delen; contemporain leer met rijke goudstempeling op rug en platten; rug over 8 ribben. Goudstempeling: Alle platten bestempeld met drie kaders van florale rolstempels. Marmering in buitenste en binnenste kaders. Centrale stempeling in de vorm van ornamentele- en kroonfiguren in evenwijdig, dubbellijnig kader waarin bloemenfiguurtjes. Ruggen verdeeld in 8 compartimenten, waarvan elk bestempeld met 4 hoekstempels en centraal een ruitvormige stempel met floraal motief. 2 compartimenten met titel- en deelaanduiding.
Boekbinder: Eerste stadhouderlijke binderij te ‘s Gravenhage (ca. 1722-1793) – Zie Storm van Leeuwen, J. (1976); De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (1976); p. 55-73, p. 389 (rol XVI), p. 391 (stempel 61), p. 392 (stempels 77, 104, 114, 120). Storm van Leeuwen, J. (2006); Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century, vol. IIA, p. 67-101; vol. III, p. 678 (3), 798 2/3.

1700-01

Titel: Nederduytse BYBEL; Dat is: Het OUDE en NIEUWE TESTAMENT, […]
Uitgever: T’ Amsterdam: Gedrukt by Dirk en Hendrik Bruyn
Vertaling/Benaming: Lutherbijbel of Luthervertaling (Adolf Visser)
Binding: In klein-octavo (8°); groen marokijn leer; rijke goudstempeling op rug en platten: centraal floraal ornament, afgeboord met guirlandes en met kroontjes in de hoeken. Monogram ‘A.M.M.’ in goudstempeling op voorplat; goud op snee.
Boekbinder: Waarschijnlijk De Bruyn-boekbinderij te Amsterdam (1770-1779?) – Storm van Leeuwen, J. (2006); Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century, vol. I, p. 641-645, p. 645 (3).

1705

Titel: HET NIEUWE TESTAMENT; Onzes Heere Jesus Christus, […]
Uitgever: T’ Utrecht: Voor Hendrik van Rhijn
Vertaling/Benaming: Vertaling van Andreas van der Schuur (Oud-katholiek)
Binding: In octavo (8°); contemporain rood marokijnleer. Platten versierd met kaders in ornamentele motieven en centraal bloemmotief in goudstempeling. Rug verdeelt in zes compartimenten waarvan elk bestempeld met 4 hoekstempels en centraal bloemmotief; groen titelschild.
Boekbinder: Onbekend

1729

Titel: BIBLIA. Dat is gantsche H. Schrifture, […]
Uitgever: Te Dordrecht. Bij Pieter en Jacob Keur
Vertaling/Benaming: Statenbijbel of Statenvertaling. Waarbij ingebonden: de prentbijbel van Pieter de Hondt (1728) met 214 gravures door Gerard Hoet, Arnold Houbraken en Bernard Picart.
Binding: In folio (2°), 2 delen; contemporain gemarmerd leer met rijke goudstempeling op rug en platten, gemarmerde snede. Goudstempeling: centraal getailleerd en gekroond schild waarin een engel met een tak in de hand. Omlijst met zwarte rand, gevat in decoratieve goudstempeling. Buitenste, brede omlijsting in goudstempeling met florale motieven. Ruggen verdeeld in compartimenten, waarvan elk bestempeld met 4 hoekstempels waarop engelenkopjes; 2 compartimenten met titel- en deelaanduiding.
Boekbinder: Van Damme-boekbinderij te Amsterdam (1750-1786) – Storm van Leeuwen, J. (2006); Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century, vol. I, p. 460-499.

1729

Titel: BIBLIA. Dat is gantsche H. Schrifture, …
Uitgever: Te Dordrecht. Bij Pieter en Jacob Keur
Vertaling/Benaming: Statenbijbel of Statenvertaling. Waarbij ingebonden: de prentbijbel van Pieter de Hondt (1728) met 214 gravures door Gerard Hoet, Arnold Houbraken en Bernard Picart.
Binding: In folio (2°), 2 delen; contemporain, gemarmerd leer met goudstempeling op rug en platten; rug over 7 ribben, zwarte titelschildjes met goud-opdruk. Goudstempeling platten: platten omkaderd met florale rolstempel en centraal medaillon. Ruggen verdeeld in 8 compartimenten, waarvan elk bestempeld met 4 hoekstempels en centraal een ruitvormige stempel met floraal motief; 1 compartiment met titel- en deelaanduiding.
Boekbinder: Eikel-boekbinderij te Utrecht (ca. 1738-1764) – Storm van Leeuwen, J. (2006); Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century, vol. IIB, p. 767-771 ‘Acorn bindery’, (771, stempels I, IV en 7).

1748

Titel: BYBEL. Dat is gansche H. Schrift, […]
Uitgever: Te Gorinchem, By Nicolaas Goetzee, Ordinaris Stadsdrukker
Vertaling/Benaming: Statenbijbel of Statenvertaling. Waarbij ingebonden: 12 bijbelkaarten door W.A. Bachiene en 14 prentbladen van A. Houbraken en J. Folkema.
Binding: In folio (2°), 2 delen in 1 boekband; contemporain kalfsleer met rijke goudstempeling op rug en platten, vergulde snede. Goudstempeling: Platten bestempeld met twee, grote rechthoekige lijnkaders waarin patronen van elkaar doorsnijdende linten. Binnenste rechthoek met centraal een achthoekige ster i.v.v. een windroos. Omgeven door lintpatronen. Tussenliggende velden bevatten stempels van bloemen en florale motieven. Rug over 7 ribben/nerven. Velden met stempelingen van bloemen; tweede veld met titelaanduiding.  Titelpagina: Letters van opschrift met goud gehoogd.
Boekbinder: Signatuur op lange rand van het voorplat: ‘Gebonden door J.W. Kannema[n] te Boemel  1760’. Johannes Willem Kanneman uit ‘Boemel’ (Zaltbommel) krijgt in de geschiedenisboeken een vermelding als boekdrukker, uitgever en publicist gedurende de jaren 1744-1763. Hij is echter niet bekend als boekbinder, evenmin dat er een boekbinderij aan zijn bedrijf verbonden was. Deze Bijbel is het enige bekende boek dat een signatuur van de uitgever bevat als bewijs dat Kanneman op zijn minst geëxperimenteerd heeft in mooie, luxe-uitgaven met goudgestempelde boekbanden. – Niet in Storm van Leeuwen, J. (2006); Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century.

1755

Titel: BIBLIA; of de gansche H. Schrift, […]
Uitgever: Naam noch plaatsnaam worden in de Bijbel vermeld [uitgegeven door de Weduwe van Nicolaas Goetzee te Gorinchem].
Vertaling/Benaming: z.g. Jehovahbijbel, 1ste druk.
Binding: In groot-folio (2°), 2 delen; contemporain gemarmerd leer met fijne goudstempeling op rug en platten. Goudstempeling platten: Buitenste omlijsting in goudstempeling met florale motieven; binnenste, dubbele kader, afgeboord met bewerkte goudlijnen. Centraal ovaal met bloemfiguurtje en decoraties in de vorm van guirlandes. Ruggen verdeeld in 8 compartimenten waarvan elk 4 hoekstempels met florale motieven; 2 compartimenten met titel- en deelaanduiding.
Boekbinder: Jan Dane te Middelburg (1755-1783) – Storm van Leeuwen, J. (2006); Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century, vol. IIB, p. 641-672. Zeeuwse katernen (1992, deel 9); Goud en velijn – Middelburgse boekbanden van de 17de tot de 19de eeuw, p. 49-68.

Nieuwsbrief

Tetragrammaton

Pap Nash JHWH