Biblia Neerlandica – Uitgelicht (2)


Van tijd tot tijd kunnen we interessante Nederlandstalige Bijbels aan onze collectie toevoegen, hetzij door schenkingen, overnames van particulieren of door aankopen binnen het professionele circuit. Sommigen onderscheiden zich door hun uitgave, conditie, uitvoering of zeldzaamheid. Onder het thema ‘Biblia Neerlandica – Uitgelicht’ willen we een aantal pareltjes uit onze bibliotheek speciaal belichten.

In 2019 mochten wij een Liesveltbijbel naar de uitgave van 1534 aan onze collectie toevoegen. Het is de derde druk van een complete Bijbeleditie die Jacob van Liesvelt in Antwerpen uitbracht. De bijbehorende kaart ‘Lants van Beloften’ ontbreekt weliswaar, maar dat kan nauwelijks de pret bederven. Het dissidente karakter van de Liesveltbijbel maakt immers elke editie van vóór 1545 bijzonder en zeldzaam, mét of zonder landkaart. 

Vanaf 1526 verschenen er van de Liesveltbijbel zes uitgaven en werden vooral gesmaakt door lezers die de Reformatie aanhingen. Bij elke nieuwe druk werd de invloed van Maarten Luther en diens Duitse Bijbel ook steeds duidelijker, zowel in de vertaling als in de paratekstuele elementen. Alle Bijbeledities van Van Liesvelt zijn prachtig geïllustreerd met talrijke houtsneden, eveneens naar het voorbeeld van de Lutherbijbel. Onder het colofon prijkt een mooi drukkersvignet van de uitgever. In 1542 bracht Van Liesvelt zijn laatste complete Bijbel uit. Hiermee tekende hij echter zijn eigen doodvonnis… Lees het volledige verhaal in het artikel over Jacob van Liesvelt (zie rubriek Biografieën).

Nadere informatie over de uitgave:

GEGEVENS: DEN BIBEL met/ grooter neersticheyt ghecorrigeert/ en op die canten gheset den ouderdom der werelt, ende hoe lange die gheschiedenissen ende historien der Bibelen, elck int zijn voor Christus gheboorte gheweest zijn/ ende daer bi vergadert wt van alder wereldt/ die principael historie der machtiger heydenscher conincrijcke/ daer die heylige scrift oock dickwils af vermaent/ tot een claerder verstant der Bibelscher historien/ ende oock een onderscheyt der tijden te hebben/ Cum Gratia et Privilegio.

COLOFON: Gheprent Thantwerpen op dye Camer poort brugge inden Schilt van Artoys By mi Jacob van Liesvelt. Int Jaer ons Heeren .M.CCCCC. ende.xxxiiii [1534]. Den.xx. dach in Meerte

BESCHRIJVING

In klein-folio (2°). Gegraveerde titelgravure, titel in zwart en rood; geen paginering. Boekband uit 18de eeuw met lijnkaders en ruitvormig, centraal medaillon in blindstempeling, rug over 5 ribben.


Op zoek naar een nieuwe ‘thuis’ voor een antieke Bijbel of een Bijbel/kerkboek met goud- of zilverbeslag? Wij bieden gratis onze expertise aan om hierbij te helpen.

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.