Bijbeltentoonstelling: ‘Het Boek der Boeken’

Nederlandstalige Bijbels door de eeuwen heen

De Bijbeltentoonstelling die begin 2015 in het Historisch Museum Ede (NL) te zien was, zal t/m 12 september een vervolg kennen in Museum Elburg. in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap de tentoonstelling ‘Het Boek der Boeken’. Zij vertelt de ontwikkeling van de Bijbel aan de hand van enkele vroege handschriften en talrijke exclusieve drukwerken in het Nederlands taalgebied. Speciale aandacht krijgen bijzondere boekbanden, landkaarten, sierlijke teksten, oude psalmberijmingen en fraaie illustraties.

Museum Elburg geeft met de opzet van deze tentoonstelling een goede indruk van de verschillende bijbeldrukken en psalmuitgaven die in de loop der eeuwen zijn verschenen. Vroege handschriften en talrijke exclusieve drukwerken vertellen de ontwikkeling van de Bijbel. Speciale aandacht krijgen bijzondere boekbanden, landkaarten, sierlijke teksten, oude psalmberijmingen en fraaie illustraties. De hele collectie is in de loop van jaren door twee verzamelaars bijeengebracht.

Delftse Bijbel (NBG)Delftse Bijbel

Een zeer bijzondere item op de tentoonstelling is de zogeheten Delftse Bijbel. Deze eerste gedrukte bijbel (echter zonder de Psalmen en het Nieuwe Testament) in de Nederlandse taal verscheen in 1477. Hiervan zijn nog ongeveer 50 exemplaren op de wereld bekend. De bibliotheek van het NBG bezit drie van deze Bijbels. Eén exemplaar is t/m 12 september te zien in Museum Elburg.