VAN GHELEN, Jan

VAN GHELEN, Jan

Het Nieuwe Testament, 1524
Antwerpen

Afkomstig uit een drukkersgeslacht was de Antwerpse drukker Jan van Ghelen actief van 1519 tot ca. 1540. Zijn bedrijf was gevestigd ‘in die Baghijnen straat’, de huidige Begijnenstraat. Hij werkte met een aantal andere drukkers samen, waaronder: Govaert van der Haeghen en Willem Vorsterman, beide uit Antwerpen. Zijn fonds bestond hoofdzakelijk uit godsdienstige werken. Op 26 januari 1549 verkocht Jan (I) zijn drukkerij aan zijn zoon Jan (II), die bij de collega Michiel Hillen van Hoochstraten als leerjongen werkzaam was geweest. Nog datzelfde jaar of begin 1550 moet Jan van Ghelen gestorven zijn.

Nieuwe Testament (1525)

Nieuwe Testament (1525)

Er zijn zes Bijbeledities van Jan Van Ghelen bekend, alle Nederlandse bewerkingen van het Nieuwe Testament. Uit het volledige fonds werden enkel de Bijbeledities van Van Ghelen door de overheid verboden. In de officiële documenten over ketterse boeken, waaronder het Mechelse plakkaat van 1526 door Karel V, wordt Van Ghelen vernoemd met Adriaen van Berghen en Christoffel van Ruremunde.