Home
Nieuws
Geschiedenis
Biografieën
Godsnaam
Godsnaam in Bijbels
Zoeklijst
Aanbod
Bronnenlijst

Copyright ©2007-2014 MCBiblia.
Alle rechten voorbehouden.
laatste wijziging
op 10 oktober 2014

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!Godsnaam in Bijbels

16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw 21e eeuw

1616 Titel: BIBLIA, ... de Gantsche Heylighe Schrift
Vertaling/Benaming: Liesveltbijbel, herdruk van de uitgave van 1542
Drukker/Uitgever: Jan Jansz., Arnhem
Gebruik Godsnaam: Tetragrammaton op het drukkersmerk en gravureTitelblad

Gravure: Ark van Noach


1637 Titel: BIBLIA; Dat is: De gantsche H. Schrifture...
Vertaling/Benaming: Statenbijbel of Statenvertaling
Drukker/Uitgever: Paulus Aertsz. Van Ravensteyn, Leyden
Gebruik Godsnaam: Tetragram verwerkt in titelgravure & 'JEHOVA' in kanttekeningenTitelgravure

Tekstgravure Genesis 1:1


Kanttekening Genesis 2:4

Kanttekening Genesis 16:13

Kanttekening Genesis 18:13


Kanttekening Genesis 19:24

Kanttekening Exodus 6:2

Kanttekening Exodus 23:21


Kanttekening Exodus 33:19

Kanttekening Deuteronomium 3:24

Kanttekening Deuteronomium 28:58


Kanttekening Richteren 6:24

Kanttekening Jesaja 42:8

Kanttekening Marcus 12:29


Kanttekening Romeinen 14:11

Het Tetragrammaton verwerkt in titelgravures van diverse uitgaven van de Statenbijbel:


Th. Iacobsz., I.F. Stam, E. Cloppenburg & O.B. Smient, Amsterdam, 1641

Paulus Aertsz. van Ravesteijn, Leyden, 1641

François Lieshout, Amstelredam, 1643


Hendrick van Marcken & Thomas Fonteyn, Haerlem, 1643

Theunis Iacobsz. Amstelredam, 1643

Ian Fredericksz. Stam, Amstelredam, 1643


Everhard Cloppenburgh, Amsterdam, 1644

Paulus Aertsz. van Ravesteyn, Leyden, 1645

Pieter Loymans & Marten de Bot, Dordrecht, 1645


Pieter Rammazeyn - Gouda, 1645

Pieter Loymans & Marten de Bot, Dordrecht, 1648

Wed. Hillebrant Iacobsz. van Wouw, 's Graven-Hage, 1649


Weduwe Joost Broersz. - Amsterdam 1654 (Drukkersvignet)

Weduwe Joost Broersz. - Amsterdam, 1656

Ian Barentsen Smient in Compagnie. Dordrecht, 1662


Ian Iacobsz. Bouman, Amsterdam, 1664

Iacob Albertsz. van Beverwyck, Haerlem, 1687

Frontispiece Statenbijbeltje 1795


Frontispiece Statenbijbeltje 1797

Statenbijbel in een zogenaamde 'piratendruk', uitgegeven te Amsterdam bij Iacob Pietersz. Wachter op den Dam in 1643. Het Tetragram verwerkt in de titelgravure en een eindornament.Titelgravure

Eindornament


Statenbijbel uitgegeven te Amsterdam, bij Joost Hartgers in 1653. Het Tetragrammaton is verwerkt in de titelgravure en in een gegraveerde hoofdletter. Hierin wordt afgebeeld hoe Adam en Eva op bevel van God (of JHWH) uit de Tuin van Eden verdreven worden.


De Jehovahbijbel, een aangepaste editie van de Statenvertaling, waarvan zeven uitgaven verschenen: 1755 (2x), 1756, 1761 en 1762 (3x)1755

1755


1756

1761

1762


1762

1762

Exodus 5


Exodus 13 en 14

Exodus 16

Psalmen 129 en 130


Statenbijbel gedrukt bij Hendrick, Jacob en Pieter Keur uit 1700. Het Tetragram verwerkt in het drukkersmerk met de afbeelding van 'de schatgraver'Drukkersmerk

Gravure bij Daniël 7


Ornament

Miniatuurbijbeltje gedrukt bij P. Servaas te 's Gravenhage in 1750 (4,1 x 3,2 cm). Het Tetragrammaton verwerkt in scheppingsgravureTitelblad

Gravure


Miniatuurbijbeltje gedrukt bij D. Langeweg te 's Gravenhage in ca. 1750 (4,0 x 3,1 cm) Het Tetragrammaton verwerkt in scheppingsgravure


Titelblad

Titelgravure

Scheppingsgravure


1648 Titel: BIBLIA, Dat is: De gantsche H. Schrifture...
Vertaling/Benaming: Nederlandstalige Lutherbijbel
Drukker/Uitgever: Rieuwert Dirksz. van Baardt, Amsterdam
Gebruik Godsnaam: Tetragram verwerkt in titelgravureTitelgravure

Titelgravure - detail


Het Tetragrammaton verwerkt in titelgravures van diverse uitgaven van de Lutherbijbel:


1702

1748

1780


Lutherbijbel uit 1702, door Jacob Lindenberg te Amsterdam. Met gravures en geografische kaarten van Romeyn De Hooghe


Titelgravure Oude Testament

Wereldkaart

Kaart van Paulus' reizen


Titelgravure Nieuwe Testament

Nederlandstalige Lutherbijbel met de kanttekeningen van Otto von Gerlach (1862):


Lutherbijbel Uitgave van 1862

Titelblad

Voetnoot bij Exodus 6:3


1657/46 Titel: BIBLIA SACRA, Dat is de geheele Heylige Schrifture...
Vertaling/Benaming: Christoffel van Sichembijbel
Drukker/Uitgever: Pieter Jacobsz Paets, Antwerpen
Gebruik Godsnaam: Tetragrammaton verwerkt in gravuresTitelgravure

Genesis 8


Lucas 1

Mattheus 5

Lucas 10


1662 Titel: Dat NIEUWE TESTAMENT, Ons Liefs Heeren Jesu Christi; ...
Vertaling/Benaming: Biestkensbijbel, herdruk van de uitgave van 1560
Drukker/Uitgever: Sydtse Rinnerts, Leeuwarden
Gebruik Godsnaam: Tetragrammaton op het drukkersvignetTitelblad

Drukkersvignet


1700 Titel: Historie des Ouden en Nieuwen Testament, ...
Vertaling/Benaming: Grote Mortierbijbel
Drukker/Uitgever: Pieter Mortier, Amsterdam
Gebruik Godsnaam: Tetragrammaton verwerkt in goudstempeling van boekband, in titel- en tekstgravures


Goudstempeling

Goudstempeling detail

Titelgravure


Exodus 17

Exodus 39