Godsnaam in Bijbels: 19e eeuw

Godsnaam in Bijbels: 19e eeuw

1802

Titel: Het Oude en Nieuwe Testament, uit het Hebreeuwsch…
Vertaling/Benaming: IJsbrand van Hamelsveld
Drukker/Uitgever: Johannes Allart, Amsterdam (2de druk)
Gebruik Godsnaam: Zowel ‘Jehova’ als ‘Jova’ in de Bijbeltekst

1820

Titel: DE PSALMEN, uit het Hebreeuwsch vertaald
Vertaling/Benaming: Herman Muntinghe
Drukker/Uitgever: Weduwe J. Allart & Co., ’s Gravenhage
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de Bijbeltekst

1825

Titel: BIJBEL, bevattende alle de Boeken…
Vertaling/Benaming: Johannes Henricus van der Palm
Drukker/Uitgever: D. du Mortier & Zoon
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de Bijbeltekst

JESAÏAS, vertaald en opgehelderd door J.H. van der Palm (1805). Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de Bijbeltekst

1845

Titel: De dichterlijke boeken des Ouden Verbonds, vertaald en opgehelderd
Vertaling/Benaming: H.F.T. Fockens
Drukker/Uitgever: L. Schierbeek, Leeuwarden
Gebruik Godsnaam: ‘JEHOVA’ in opschriften

1854

Titel: Al de Boeken des NIEUWEN VERBONDS
Vertaling/Benaming: G. Vissering
Drukker/Uitgever: Frederik Muller, Amsterdam
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in een verklarende voetnoot

1859

Titel: Verklaring der Godspraken van den profeet Zacharia
Vertaling/Benaming: Pieter Jan Laan
Drukker/Uitgever: H. Höveker, Amsterdam
Gebruik Godsnaam: ‘JEHOVA’ in de Bijbeltekst

1859-69

Titel: Het Nieuwe Testament
Vertaling/Benaming: Samuël Philippus Lipman
Drukker/Uitgever: P.N. Verhoeven, ’s Hertogenbosch
Gebruik Godsnaam: ‘Jehovah’ (1x) en ‘JEHOVA’ in voorrede van Romeinen, Corinthiërs en voetnoten.

1865

Titel: Het boek Job
Vertaling/Benaming: J.J.L. ten Kate
Drukker/Uitgever: A.W. Sijthoff, Leyden
Gebruik Godsnaam: ‘Jehovah’ in de tekst

1868

Titel: Het Nieuwe Testament
Vertaling/Benaming: Synodale vertaling
Drukker/Uitgever: Nederlandsche Bijbel-compagnie – Amsterdam/Haarlem
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de verklarende voetnoten

1877

Titel: Het Nieuwe Testament
Vertaling/Benaming: Voorhoeve-vertaling (later TELOS-vertaling)
Drukker/Uitgever: H.C. Voorhoeve, ’s Gravenhage
Gebruik Godsnaam: ‘Jehovah’ in voetnoten

1877

Titel: De Psalmen
Vertaling/Benaming: Johs. Dyserinck
Drukker/Uitgever: Loosjes, Haarlem
Gebruik Godsnaam: ‘Jahwe’ in de Bijbeltekst

1883

Titel: Het boek der Spreuken
Vertaling / Benaming: Johs Dyserinck
Drukker / Uitgever: De erven Loosjes, Haarlem
Gebruik Godsnaam: ‘Jahwe’ in de Bijbeltekst

1879

Titel: De Psalmen
Vertaling/Benaming: J.J.L. ten Kate
Drukker/Uitgever: D.B. Centen, Amsterdam
Gebruik Godsnaam: ‘JEHOVAH’ in de Bijbeltekst

1881

Titel: Het Boek Job
Vertaling/Benaming: R.J. Pierik, s.j.
Drukker/Uitgever: M. Alberts, Gulpen
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de Bijbeltekst

1885

Titel: De Godspraken van Amos
Vertaling/Benaming: J.H. Gunning JHz.
Drukker/Uitgever: E.J. Brill, Leiden
Gebruik Godsnaam: ‘Jahve’ in de Bijbeltekst

1889

Titel: De Profetieën van … Isaïas
Vertaling/Benaming: G. Jonckbloet, s.j.
Drukker/Uitgever: Theo Kervel & Co., Amsterdam
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de Bijbeltekst

1891

Titel: De Profetie van Micha
Vertaling/Benaming: Dr. H.J. Elhorst
Drukker/Uitgever: K. van der Zande, Arnhem
Gebruik Godsnaam: ‘Jahwe’ in de Bijbeltekst

1893

Titel: Het Nieuwe Testament
Vertaling/Benaming: Gerrit Jan Vos
Drukker/Uitgever: J.P. Revers, Dordrecht
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de verklarende voetnoten

1894-1904

Titel: De Heilige Boeken van het Oude Verbond (Professorenbijbel)
Vertaling/Benaming: P.L. Dessens, A. Jansen, J. Schets, etc.
Drukker/Uitgever: Teulings, ’s Hertogenbosch
Gebruik Godsnaam: ‘Jehova’ in de verklarende voetnoten

1896-97

Titel: Het Oude Testament
Vertaling/Benaming: J. Th. Beelen
Drukker/Uitgever: Beyaert, Brugge
Gebruik Godsnaam: ‘Jehovah’ in de verklarende voetnoten

1899-1912

Titel: Het Oude & Nieuwe Testament (Leidse Vertaling)
Vertaling/Benaming: Dr. A Kuenen, Dr. I. Hooykaas, Dr. W.H. Kosters en Dr. H. oort
Drukker/Uitgever: P.M. Wink, Amersfoort
Gebruik Godsnaam: ‘Jahwe’ in de Bijbeltekst

Nieuwsbrief

Tetragrammaton

Pap Nash JHWH