HIMMELREICH, Laetus & SMITS, Crispinus

HIMMELREICH, Laetus & SMITS, Crispinus

De Katholieke Bijbel, 1938
Teulings, ’s Hertogenbosch

In concurrentie met de Canisiusvertaling werd in 1938 bij Teulings in ’s Hertogenbosch een volledige Bijbel uitgegeven naar de vertaling van Laetus Himmelreich (1886-1957) en Crispinus Smits (1898-1970).

Katholieke BijbelAangezien de Canisiusvertaling moeizaam vorderde en lange tijd op zich liet wachten, werd de franciscaan Himmelreich door de uitgever aangesproken voor een particulier initiatief. Wanneer dit plan publiek wordt gemaakt, probeert de Apologetische vereniging ‘Petrus Canisius’ de kerkelijke goedkeuring ervan te verhinderen, maar tevergeefs. De wedijver en de schermutselingen die daarop volgen, kunnen echter niet verhinderen dat de complete Katholieke Bijbel in 1938 de nodige approbaties ontvangt en verkocht kan worden.

Himmelreich lag aan de basis van het Oude Testament, terwijl zijn kloostergenoot Smits het Nieuwe Testament voor zijn rekening nam. De vertaling heeft aan behoorlijk wat kritiek blootgestaan en werd door vaklieden bestempeld als van mindere kwaliteit. Hoewel ‘beide minderbroeders groot respect verdienen, waren ze niet de taalkunstenaars die de Bijbel verdient’, aldus prof. dr. N. Tromp.